Färre djur på svenska gårdar

De senaste åren har antalet djur på svenska jordbruksföretag minskat, förutom slaktkycklingar som ökat i antal under flera år.

Under de senaste fem åren har antalet jordbruksföretag med får förändrats ganska lite. Däremot har antalet djur per företag minskat, främst till följd av att de som har får har färre lamm. Foto: Carolina Wahlberg

Det visar resultatet från en undersökning som Jordbruksverket gjorde under 2023. Antalet nötkreatur har minskat med knappt 1 procent och antalet får med 3 procent sedan 2020. Antalet grisar har minskat med 5 procent och antalet höns med 8 procent. Men antalet slaktkycklingar har ökat med cirka 5 procent sedan 2020.

Får- och nötköttsföretagen följer ungefär samma fördelning över landet vad gäller djurantal, men när det kommer till antalet grisar är koncentrationen stor i Skåne. 30 procent av alla grisar finns i Skåne och 14 procent av nötkreaturen. 

Minskar kontinuerligt

Antalet företag som har nötkreatur minskar kontinuerligt, främst företag med mjölkkor. Däremot har företagen med mjölkproduktion i genomsnitt allt fler djur. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat från 98 till 110 djur per företag. Och sedan 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken tredubblats samtidigt som nästan 80 procent av jordbruken med mjölkkor försvunnit. 38 procent av alla mjölkkor finns på de 12 procent av jordbruksföretagen som har mer än 200 mjölkkor. 

Annorlunda utveckling

De senaste 5 åren har antalet jordbruksföretag med får förändrats ganska lite. Men antalet djur per företag har minskat, främst eftersom de som har får har färre lamm. Antalet lamm i förhållande till vuxna djur i juni månad har succesivt minskat.

När det kommer till företag med grisar, har antalet varit relativt oförändrat under de senaste fem åren. Antalet jordbruk inom kategorierna av grisar, exempelvis slaktgrisar och smågrisar har minskat. Det är ett tecken på att de jordbruk som har grisar specialiserar sig mer och mer enligt Jordbruksverket. 

Mer information:

Läs mer i statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2023. 

I Jordbruksverkets Statistikdatabas finns statistik nedbrutet på län, kommun och vissa andra indelningar.

Uppgifterna om antalet djur och antalet företag med djur är de första uppgifterna som publiceras från Strukturundersökningen som genomfördes under 2023. Under första halvåret 2024 kommer det löpande publiceras mer resultat från undersökningen. Datum för de olika publiceringarna finns i publiceringsplanen.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera