Flera brister i nya lagförslaget om GMO

Enligt Ekologiska Lantbrukarna finns det stora brister i lagförslaget för ny GMO-teknik. De anser att den inte tillräckligt tar tillvara lantbrukarens intressen.

EU-parlamentet ska rösta om det nya lagförslaget om GMO-teknik den 7 februari. Foto: Madeleine Rapp

Den 7 februari ska EU-parlamentet rösta om en helt ny lag för ny GMO-teknik. Parlamentsledamot Jessica Polfjäder (M) är den som lett arbetet med att utforma förslaget och i många länder i Europa har processen varit föremål för intensiv debatt. Och nu skriver Ekologiska Lantbrukarna att de ser stora brister i den så kallade gensaxen, eller nya GMO-tekniken. De poängterar också att det är av yttersta vikt att lagen tydliggör att ekologisk produktion ska ske utan GMO och ny genteknik.

Kan bli en handelsvara

Enligt dem kommer den nya gentekniken göra så att antalet patent på gener och nya sorter ökar och att gener blir en handelsvara. Ekologiska Lantbrukarna anser att om lagförslaget går igenom finns det stor risk att Europa får en liknande utveckling som den som skett i USA. Där har nämligen bönder tvingats betala för användningen av sorter som patenterats. Och en del har blivit skadeståndsskyldiga om deras utsäde kontamineras av patenterade sorter som de inte haft licens att odla. 

Erika Olsson, lantbrukare och ordförande för Ekologiska Lantbrukarna. Foto: Carolina Wahlberg

– Redan i dag styrs växtförädling och försäljning av insatsmedel till stor del av multinationella bolag, varav ett av de största är helägt av den kinesiska staten. Vill vi ha en robust inhemsk matproduktion är frågan om vem som äger patent och kontrollerar insatsmedel ytterst relevant, inte minst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi lantbrukare talar ofta om äganderätt till marken. Det är hög tid att vi även börjar fundera över vem som äger patent på det vi odlar, säger Erika Olsson, lantbrukare och ordförande för Ekologiska Lantbrukarna, i ett pressmeddelande. 

Spårbarhet och särhållning

En annan lucka som Ekologiska Lantbrukarna ser i lagen gäller märkning och spårbarhet, eftersom vissa grupper av genmodifierade sorter likställs med konventionellt framtagna grödor i lagförslaget. Därmed behöver de inte märkas till konsument. Lagen specificerar inte heller reglering av kostnader som uppstår för särhållning och provtagning eller hantering av kostnader som uppstår när sorter utvecklade med ny GMO-teknik gör sitt intåg i naturen och påverkar lokala ekosystem.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste