EU-bönderna markerar

Under den senaste tiden har det pågått stora bondeprotester runt om Europa. Något som uppmärksammats i media och bland annat i söndagens Agenda på SVT.  

Runt om i Europa har bönderna protesterat på gator och torg för att visa sitt missnöje. Skärmbild: SVT:s Agenda

Böndernas missnöje grundar sig i olika aspekter av regelverk och ekonomiska förhållanden. Bönderna är upprörda över ökade kostnader, särskilt relaterade till höga energipriser och minskade inkomster. De är även kritiska mot EU:s klimatregleringar och frihandelsavtal med länder utanför EU.   

I vissa länder, som Tyskland, handlar protesterna även om regeringens planer på att slopa dieselsubventioner. Bönderna har uttryckt en frustration över svårigheter att bedriva lönsam verksamhet inom jordbruket och en oro för framtiden för den europeiska matproduktionen.  

Stort bekymmer för EU

Ullrika Bergström, SVT:s europakorrespondent svarar på frågan i Agenda om hur stort bekymmer bondeprotesterna är för EU:   

– En ganska stor huvudvärk faktiskt för att det märks, hörs och i viss mån luktar när bönderna är missnöjda och vi vill ju ha en europeisk matproduktion, säger hon.   

Sammanfattningsvis är målet att främja europeisk matproduktion och minska beroendet av import, särskilt från länder som Kina menar Ullrika. Hon tar även upp att jordbrukssektorn står för en betydande del sysselsättningen och export inom EU, men den är också kostsam.   

För närvarande går nästan en tredjedel av EU:s budget till lantbrukare, och en stor del av stödet tenderar att gå till en mindre andel av jordbrukarna. Framtida utvidgningar av EU och ökat stöd till länder som Ukraina och Balkanländerna förväntas leda till minskade pengar tillgängliga för jordbruket.  

– Men om man ska vara lite krass så går det ändå relativt bra ekonomiskt för dom flesta jordbruk i Europa det är kanske inte i nuläget den yrkesgrupp som har det sämst, säger hon.   

Mer oro söderut

Enligt Palle Borgström, ordförande för LRF, är svenska bönder inte lika aktiva i protester och demonstrationer på gatorna som bönder i andra länder. Trots det delar de gemensamma orsaker till missnöjet, inklusive svår lönsamhet och ökande regelverk. Sverige har också sina egna unika faktorer, som minskad påverkan från klimatanpassningar och regelverk, vilket kan påverka graden av protester från svenska bönder menar han.  

– Svenska bönder har nog kunnat kompensera sig något bättre i utsträckning än vad man har gjort längre ut södra Europa. Där är det en väldigt tuff marknad och tuff konkurrens från lågpriskedjor som hela tiden pressar priset, och det finns undersökningar som visar att genomsnittsinkomsten för lantbrukare i EU ligger långt under snittet för resten av samhället, säger Palle i SVT:s Agenda.   

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera