Kostnadseffektivitet lyfter resultatet

Svenska Foder gjorde 2023 sitt bästa resultat någonsin. Samtidigt minskade omsättningen jämfört med 2022. Avkastningen på eget kapital stiger och soliditeten har stärkts.

 

Svenska Foders resultat 2023 landade på 124 miljoner SEKinnan skatt, alltså något bättre än 2022 års resultat som uppgick till 104 miljoner SEK.

Samtidigt minskade omsättningen till 5 005 miljoner SEK (5 681 miljoner 2022)

-Vi har sett en liten volymökning i ton trots omsättningsnedgången i kronor på grund av årets dåliga skörd, säger Carsten Klausen, vd Svenska Foder. 

Fokus på spannmålspris

En insats under 2023 som Carsten Klausen gärna framhåller är arbetet som aktör på spannmålsmarknaden. Det är sjätte året i rad som Svenska Foder har legat i topp när det gäller slutpriserna på odlingskontrakten för spannmål.

-Det är något vi är stolta över att kunna leverera år efter år, konstaterar han. I år var vi verkligen bäst när det gäller slutpriserna, och det är viktigt sak för oss att skapa verklig konkurrens på marknaden. Det tycker jag vi lyckas med.

Kostnadseffektiv produktion

Intjäningsgraden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, menar Carsten Klausen.

-Genom att ligga rätt i omsättning och utnyttja våra fabriker och anläggningar optimalt, kan vi skapa verkligt värde för lantbruket. Vi läste av tidigt i år att det skulle bli ett tufft år, vilket gjorde att vi stramade åt vår verksamhet snabbt. Effektiviteten på foderfabriker, utsädesproduktionen och transporterna höll vi järnkoll på, och gjorde allt för att hålla igen på energiförbrukningen. Det var en läxa vi lärt oss redan under 2021 då vi la om våra rutiner och hittade arbetssätt som bättre optimerade vår produktion.

Svenska Foder satsar utomlands

Svenska Foder siktar sedan en tid tillbaka på att utveckla sin verksamhet även på andra marknader.

-Genom att vi idag åter är ett solitt bolag, kan vi titta på andra marknader och se hur vi kan bredda vår palett genom att gå in i nya intjäningsområden, säger Carsten. I år fick vi möjlighet att gå in i det norska bolaget 3B Agro. 3B Agro säljer ensileringsmedel, tillskottsfoder, juvervård och mjölkutrustning till kunder i hela Norge. Vi tittar också mot ett annat grannland, Finland, för att se hur vi kan skapa andra intjäningssätt än bara på den svenska marknaden.

Koncernsynergier och goda relationer

- Svenska Foder är idag del i en koncern (DLG) som tar nya initiativ för att förbättra konkurrenskraften och därmed vara till nytta för svenskt lantbruk, säger Carsten Klausen. Vi jobbar nära våra kollegor inom koncernen, och vi delar erfarenheter och kunskaper med varandra – och det gör oss bättre. 

Men det handlar också om rena skalfördelar. Både när det exporthandeln för spannmål men också vad gäller insatsvaror.

Svenska Foder

(miljoner SEK) 2023 2022
Omsättning 5 005 5 681
EBT (vinst före skatt) 124 104
Balansomslutning 1 863 2 054
Avkastning på eget kapital 15,3 % 13,9 %
Soliditet 42,8 % 41,6 %

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste