”Det finns ett konstant behov av nya utsädesodlare”

Johan Klostergård köpte Fimmerstad Egendom utanför Töreboda i Västergötland 2015. I dag bedriver han två verksamhetsgrenar: växtodling som omfattar cirka 850 hektar och rensning av utsäde.

 

Utsädesodlaren Johan Klostergård och Per Ullberg, affärschef lantbruk på Swedish Agro, blickar ut över en åker på Fimmerstad Egendom. Under snötäcket gömmer sig höstvetet av sorten Pondus i väntan på våren. Sorten har visat sig ge god avkastning och både Johan och Per hoppas att grödan etablerat sig väl och att 2024 blir ett bra år. 


På gården odlas alla sorters grödor såsom raps, bönor, ärtor och spannmål. Johan ingår även i ett samarbete med sin bror Daniel Carlsson och tillsammans brukar de cirka 1 400 hektar.

– Vi kör med samma maskiner men det är två skilda företag. Jag torkar och lagrar mitt spannmål och han sitt, berättar Johan Klostergård och fortsätter:

– Det är ett samarbete som fungerar bra. Jag äger mina maskiner och han sina. Sen kör vi ihop och fakturerar varandra, men det blir sällan några stora summor. Vi delar också på tröskan och en traktor som vi äger ihop.

Utsädesodling ställer krav på noggrannhet och rengöring under skörd och lagring. Tröskan, torken, kärror och andra maskiner så som traktorn måste vara omsorgsfullt rengjorda för att undvika inblandning av andra arter i utsädet.
Johan Klostergård, ägare av Fimmerstad Egendom. Foto: Ausrine Öhrström

Bondson med driv

Johan växte upp på en gård som hans pappa drev, med 35 mjölkkor och 70 hektar åker.

– I dag driver brorsan föräldra­gården men han brukar även ett kyrkoarrende. Själv började jag med att köpa ett mindre ställe 2008 och har sedan dess utökat till där jag är nu.

Det var när Johan insåg att han behövde något att göra på vintern som han tänkte att det kunde passa bra att rensa utsäde.

– Jag körde mycket med spruta på entreprenad precis i början. Efter några år fick jag en anställd och då blev vi två. Att börja rensa utsäde blev ett bra komplement till att också ha något att göra på vintern. När det inte gick att spruta kunde man rensa utsäde i stället, det var bara att trycka på knappen och köra i gång.

Johan beskriver det som en väldig flexibel verksamhet som vuxit sig större allteftersom.

– Nu har jag anställda som bara rensar utsäde.

Ett parti motsvarar 31,5 ton eller 63 säckar på 500 kilo vardera. Lagerlokalen på Fimmerstad är 5 000 kvadratmeter stort och när det är helt fullt ryms 4 000 ton.

Win-win deal

Det var efter att han blev tillfrågad av en säljare från det företag där Johan brukade köpa allt sitt växtskydd, som han startade sin verksamhet med att rensa utsäde. I början rensade och sålde Johan allt utsäde själv.

– Det gör vi inte längre. Nu rensar vi utsädet åt Swedish Agro som både ansvarar för utsädesodlingarna och försäljningen i landet.  Jag har utsädesodling på all min areal åt Swedish Agro, säger Johan och fortsätter:

– Verksamheten är helt i Swedish Agros regi. De kör utsädesråvara till mig och så tar jag betalt för att rensa.

Renseriet är själva hjärtat i verksamheten. Det är en fem år gammal maskin från danska Cimbria och Johan är nöjd med valet. Först kommer kärnorna in till silos via en tippgrop. Sedan går de igenom rensningsmaskinen, triören och därefter till betmaskinen innan de säckas. Höstutsädet betas alltid, vårutsädet betas efter behov.Foto: Ausrine Öhrström 

Ska kännas roligt

Vad som krävs för att bli certifierad utsädesodlare och hur den processen går till, svarar Per Ullberg, affärschef hos Swedish Agro på.  

– Att odla ett utsäde kräver ju lite omsorg och förberedelser. Man ska även ha sin driftsinriktning med i planeringen. Det är viktigt att ha en bra växtföljd och det finns vissa regler att förhålla sig till i hur man får odla vissa sorter efter varandra, berättar Per Ullberg, som är med på intervjun hemma hos Johan. 

– Man får till exempel inte odla korn efter korn för utsäde om det inte är av samma sort, inflikar Johan.

– Sen är det viktigt att man är noggrann och tycker det är lite roligt. Det viktigaste är att man är intresserad och den stora vinningen för oss är de lantbrukare som verkligen lyckas tröska ett bra utsäde även de ”jobbiga åren”, säger Per.

Samarbetet mellan Swedish Agro och Johan är långsiktigt.

– Ofta vill man jobba länge med en utsädesodlare. Vi har en produktion som löper på och då vill vi ha in spannmålen i samma takt som Johan producerar.

Det görs ett analysprov per säck för att kvalitetssäkra utsädet. Provet skickas sedan till Jordbruksverkets utsädesenhet i Landskrona eller frökontrollen i Örebro. Det tar cirka 14 dagar innan man får tillbaka analys som visar på renhet och grobarhet. Jordbruksverket godkänner och plomberar automatiska provtagare. Skulle den röda tejpen som syns i bild vara bortryckt godkänns inte partiet.

Höga krav

Johan berättar att det är få som både odlar utsäde och som rensar själva. Han menar att det dels krävs ordning och reda och så måste anläggningen vara väl anpassad och lättstädad. Dessutom krävs det att man har en anläggning med både rensmaskin och betmaskin.

– Du får ju tröska spannmål och rensa utsäde för eget bruk. Men du får inte sälja vidare det om den inte är certifierad, säger Johan.

– Det är väldig skillnad i att rensa och sälja för certifiering jämfört med att rensa för eget behov hemma. För certifiering krävs det att du har en godkänd anläggning med provtagning, säger Per.

Har man funderingar på att bli utsädesodlare, kan första steget vara att kontakta en återförsäljare.

– Men det händer att vi också ringer upp om en gård verkar intressant, säger Per och fortsätter:

– Sen tar man det därifrån, allt beror lite grann på var gården ligger och vilka grödor vi har behov av. Och om man kan lagra hemma och så vidare. Vi har ett konstant behov av nya utsädesodlare och det gäller både eko och konventionellt.

– Förutsättningen är nästan alltid att man har egen lagring och torkning, tillägger Johan.

Vill man säkra sitt utsäde är det viktigt att man är ute i god tid. Speciellt om man är ute efter en speciell sort.

Merbetalning, en morot

Det mesta av utsädet som Johan producerar brukar gå åt. Sen är det en produktion som ska följa försäljningstakten, med hänsyn till tillgång och efterfrågan. Det finns dock många parametrar som påverkar den mängd utsäde som kan produceras och/eller säljas.

– Det är alltid svårt att beräkna eftersom det beror på höstsåddens storlek och dess förutsättningar så som utvintring med mera. Och om det blir en liten eller stor vårsådd, berättar Per.

För Johan är merbetalningen en trevlig bonus. Men han tycker även om att det är en rolig utmaning att odla utsäde då det enligt honom är mer krävande än att bara producera bulkvara.

– Sen finns det många andra fördelar tycker jag! Det är ju vissa kvalitetskrav man slipper även om man har andra krav som är tuffare. Du behöver till exempel inte gödsla för att få upp proteinet då du inte har något proteinkrav på dig, säger Johan.

Renseriet ligger inne i den här byggnaden som byggdes klart sommaren 2023. Den ligger i direkt anslutning till lagret.

Skjut inte upp

Johan ser tillbaka på 2022 som ett av hans bästa år med en hög skörd. Men 2023 blev något helt annat precis som för många andra…

– Det var mycket besvärligare och vi tröskade ganska surt spannmål för att rädda kvalitén. Trots det klarade jag mig ganska bra här. Det var i alla fall 90 procent av skörden som klarade sig som utsäde och bara lite som inte gick igenom. Det är en del odlingar i trakterna som inte klarat sig lika bra.

Enligt Per finns stora variationer i kvalitet på grund av en utmanande höst och lägre skörd, särskilt på vårutsädet. Swedish Agro har ökat sina odlingar varje år vilket skapar spelrum för den kommande säsongen.

– På grund av att vi ökat våra arealer har vi ungefär samma volymer i år som förra året, trots lägre skördar. Effekten av 2023 kan dock innebära att vi kanske inte har alla sorter tillgängliga ända fram till sådden, vilket kan bli en viss begränsning. Just nu har vi dock ett fullständigt sortiment:

– Vi märker av att lantbrukare ringer in tidigare för att säkra sitt utsäde. Speciellt tidigt i höstas. Men det där går lite i vågor tycker jag. Så vill man säkra sitt utsäde ska man vara ute i god tid, avslutar Per.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 10 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera