Pricka rätt kvalité för vårsådden 2024

Krönika: Vi lämnar 2023 och dess utmaningar bakom oss och går in i ett nytt år med nya möjligheter. Vi kan konstatera att det nya året bjuder på betydligt lägre kostnader för gödning, men även diesel. Det gör att växtodlingen står med lägre risker i år, jämfört med 2023.

 

Kommande säsongs är det stora problem med  volym och kvalitet på vårutsäde. För de som har utsäde av grynhavre, vårvete och maltkorn för avsalu, är det viktigt att nå rätt kvalitet för att nå god lönsamhet i odlingen. Prisskillnaden mellan foder jämfört med kvalitetsråvara har ökat mycket tack vare svårigheterna 2023 men också på grund av osäkerhet kring efterfrågan av foderråvara.

Odla för rätt kvalitet är lätt att skriva i en krönika, men svårare i praktiken. 2023 gav maltkvalitet 2000 kr/ha bättre intäkt än foderkorn i VäxtRåds kalkyler. Det går att nå rätt kvalitet med rätt insatser, men vädret har såklart den största betydelsen för utfallet. Vid torka eller skyfall är det svårt att påverka odlingen.

Ölmalt kan vara knepigt att lyckas med. Dels ska proteinet vara inom ett snävt intervall och grobarheten skall vara hög. För att hamna rätt med proteinet är den bästa metoden att dela kvävegivan. Det är väldigt svårt att lägga rätt mängd kväve direkt vid sådd. Det är lättare att lägga en lägre startgiva och komplettera i början av stråskjutningen.

Är problemet höga proteinhalter – sänk startgivan och gör en väl anpassad komplettering i stråskjutning vid goda förutsättningar. Om torka, avstå komplettering.

Glöm inte bort att välja en fosforstark produkt vid låga startgivor, särskilt viktigt vid låga fosforklasser. Fosforn skall alltid läggas i samband med sådd och inte vid kompletteringen.

För att maximera skörden och få så lite axbrott som möjligt är en axbrottsbehandling till stor nytta i kornet. Grobarheten kan vara svår att göra något åt om vädret är emot oss, men vi kan påverka den genom att ha en så stabil lagring som möjligt. Kontrollera alltid vattenhalter och temperatur vid lagring.

Grynhavren är en lättodlad och kravlös gröda, men ibland kan färg och låg andel fullkorn ställa till problem. Färgen är svår att göra något åt, då det är mängden nederbörd som påverkar. Det som är viktigt att tänka på är att begränsa arealen så att havren vid regn kan skördas inom rimlig tid.

Havre är generellt en väldigt frisk gröda, men kan drabbas av svampsjukdomar som är skördenedsättande. En svampbehandling ger även en bättre kärnfyllnad, med bättre sortering som följd. Många undviker helst att köra svamp i havre av rädsla för sen mognad, men hålls doserna ned och utförs i rätt utvecklingsstadier enligt rekommendationer för havre så försenar det inte mognaden.

Vårvete är en gröda som kräver mycket kväve, och passar därför mycket väl på kvävelevererande jordar. Här är det viktigt att tillföra tillräckligt med kväve och kväve vid rätt tidpunkter för att nå rätt proteinhalter. Lägg en hög startgiva i samband med sådd och komplettera vid axgång för att få en proteingödsling.

För många är detta inga nyheter, men tål att upprepas inför detta år, då vi behöver nå kvalitet för en god lönsamhet. Med 2023 färskt i minnet är det många som ser det som en enorm risk att satsa alltför hårt, men som jag inledningsvis skrev har vi sett lättnader i form av prissänkning på både gödning och diesel i början av 2024. Risken är mindre inför 2024, även om det fortfarande står mycket på spel då 2023 var ett ekonomiskt katastrofalt år för många lantbrukare.

 

Anna Lindgren
Växtodlingsrådgivare VäxtRåd

Artikeln publicerades söndag den 11 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera