Emma Wiesner (C) rasar mot M och KD efter utgången med den nya växtskyddslagen

Efter att EU-kommissionen dragit tillbaka förslaget om den nya växtskyddslagen, visade europaparlamentariker Emma Wiesner (C) sitt missnöje på hennes konto på X.

– I stället för att arbeta för att regelverket kraftigt skulle förbättra det svenska lantbrukets konkurrenskraft firade M och KD när det sköts ner. Det tycker jag är konstigt, skriver europaparlamentariker Emma Wiesner (C) till Jordbruksaktuellt. Foto: Centerpartiet

På X skriver Emma Wiesner följande:

”Bedrövligt för svenskt jordbruk och svenska bönders konkurrenskraft! Är ni nöjda nu M och Kd?”

Efter bekedet att EU-kommissionen dragit tillbaka förslaget om den nya växtskyddslagen visade Emma ett stort missnöje över M och KD:s agerande i frågan. Skärmbild från X.

Emma Wiesner berättar sin syn på det hela till Jordbruksaktuellt och förklarar var hon står i frågan:

– Svenska lantbrukare är kanske bäst i världen på att använda växtskyddsmedel. Hektardosen i Sverige är 20 procent av EU-snittet. Detta orsakar såklart en kostnad för svenska lantbrukare, i form av lägre skördar eller andra växtskyddsåtgärder som är kostsamma eller tar tid, skriver hon.

Ville harmonisera reglerna

Enligt Emma möter andra lantbrukare runtom i EU inte samma krav på exempelvis IPM eller utbildning som lantbrukare i Sverige. Och hon såg den nya växtskyddslagen som en möjlighet att jämna ut den skillnaden, genom att ”harmonisera reglerna” mer.

– Vi hade sett till att i parlamentets förslag, vilket är det vi röstar om, så hade svenska lantbrukare fått ett undantag. De skulle behöva minska användandet med användandet med 15 procent fram till 2030 – men det har de redan klarat av, sett till de siffror som EU-kommissionen bedömer på (svenska lantbrukare har redan minskat med 17 procent). Nu skulle alltså kraven göra att andra lantbrukare behöver göra samma resa som svenska lantbruket redan gjort och minska hektardoserna betänkligt, med i medel 50 procent. Det hade stärkt det svenska lantbrukets konkurrenskraft och lönsamhet.

Inga snabbare processer

Emma anser att EU-kommissionens grundförslag var förkastligt, och något som hon verkligen inte gillade. Men poängterar att det inte är själva grundförslaget man skulle rösta om i detta fall:

– Vi tar fram ett eget förslag, och i detta egna förslag undantogs alltså svenska lantbrukare. Dessutom mildrades kraven på IPM, känsliga områden och rapportering betänkligt jämfört med grundförslaget, samtidigt som vi hade fått in krav på mycket snabbare godkännandeprocesser för nya och alternativa växtskyddsmedel, så som biologiska, samt att reduceringskraven endast skulle gälla efter att exempelvis gensaxen börjat användas i växtförädling. Nu får vi tyvärr inga snabbare godkännandeprocesser för alternativa växtskydd eller en mer utjämnad spelplan i EU. Det tycker jag är tråkigt.

Vad anser du att M och KD gjort för fel i frågan?

– I stället för att arbeta för att regelverket kraftigt skulle förbättra det svenska lantbrukets konkurrenskraft firade M och KD när det sköts ner. Det tycker jag är konstigt.

Läs mer om bakgrunden kring den nya växtskyddslagen:
"En symbol för polarisering"

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste