Gris: Slakten minskar med 3,8 procent

Efter tre år med ökande volym så svängde den svenska grisslakten tillbaka och minskade under 2023. Av landets tio största slakterier så är det endast ett som visar en ökad slaktvolym.

 

De senaste tre årens uppgång för den svenska grisslakten raderades under 2023.Källa: Jordbruksverket


2,57 miljoner grisar slaktades i Sverige under 2023. En minskning på 3,8 procent jämfört med 2022. Minskningen innebär också att de tre föregående årens uppgång har raderats och man är tillbaka på samma volym som 2019.

Nedgången för svenska grisslakten under fjärde kvartalet var kraftigare än årsförändringen med en nedgång på 5,3 procent till 627 540 grisar.

Statistiken från Jordbruksverket avser hur många grisar som slaktas på respektive slakteri, inte vems grisar som slaktas. Slaktföretagen utför en del legoslakt åt varandra, så minskningar och ökningar av slakten behöver inte betyda att företagens produktion har förändrats lika mycket.

HKScans slakteri i Kristianstad slaktar flest grisar och ökade sin marknadsandel under 2023. KLS som totalt slaktar flest grisar i Sverige på sina fyra slakterier minskade sin totala marknadsandel och hade under 2023 en slaktvolym under 1 miljon grisar. Källa: Jordbruksverket

HKScan ökar

HKScan var det enda större slakteri som ökade sin slakt under 2023. Förra året slaktade man 738 536 grisar på slakteriet i Kristianstad, vilket var en ökning på 1 procent jämfört med 2022.

Fjärde kvartalet visade dock på en negativ utveckling för HKScans slaktvolym då man slaktade 175 843 vilket var 4 procent färre än samma period 2022. Det var också den lägsta slaktvolymen för de senaste åtta kvartalen.

HKScans slakteri i Kristianstad är det enskilt största grisslakteriet i Sverige och hade förra året en marknadsandel av grisslakten på 28,8 procent. En ökning från 2022 då slakteriet hade 27 procent av den svenska grisslakten. 

KLS minskar

I KLS fyra slakterier så minskade slakten i alla fyra. Sammanlagt minskade slakten med 6 procent till 990 187 grisar. Den minskade volymen innebär att KLS:s marknadsandel av grisslakten minskar från 39,5 procent under 2022 till 38,6 procent 2023.

Mest minskade slakten i Kalmar där den sjönk med 8 procent till 368 386 slaktade grisar under 2023.

I Dalsjöfors sjönk grisslakten under 2023 till 382 237, en minskning med 2 procent.

KLS anläggning i Trelleborg slaktade 232 800 grisar under 2023 vilket innebär en minskning på 3 procent.

KLS slakteri i Hörby slaktade under förra året 6 764 grisar, 50 procent lägre än föregående år.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste