Kraftig ökning av ekologiska producenter i världen

Antalet ekologiska producenter har ökat med mer än 25 procent på ett år. Det visar rapporten "The World of Organic Agriculture" 2024. 

Det fanns 4,5 miljoner ekologiska producenter i världen 2022. Antalet ekologiska producenter i Europa har ökat med närmare 50 procent de senaste tio åren. Foto: Mostphotos

Rapporten som årligen ges ut av forskningsinstitutet FiBL i samarbete med IFOAM – Organics International, visar data för 2022 insamlad från 188 länder. Försäljningen av ekologiska livsmedel uppgick till närmare 135 miljarder euro 2022. Samtidigt ökar den globala ekologiska odlingsarealen i alla världsdelar.  

– Det pågår en enormt spännande utveckling för ekologiskt i en rad länder just nu. I en tuff samhällstid är det oerhört glädjande i arbetet för en mer hållbar värld, säger Emma Rung, vd för Krav, i ett pressmeddelande.  

I rapporten framkommer det att det fanns 4,5 miljoner ekologiska producenter i världen 2022. Det är en ökning med närmare en miljon producenter på ett år.  

Framför allt synd en betydande ökning i Indien, som också förblev landet med flest ekologiska producenter 2022 (2,5 miljoner). 

Fördubbling i Europa

Under en period på tio år har antalet ekologiska producenter ökat med över 134 procent i världen, och med nästan 50 procent i Europa. 

– Krav märker produkter från hela världen. Med nästan en miljon fler producenter av ekologiskt i världen möjliggör det för fler spännande Krav-varor i svenska butikshyllorna, säger Emma. 

Sverige, ett ekoland

Svenskarna bidrar med sin konsumtion av ekologisk mat till att behålla Sveriges stabila femteplats som ekoland. 

– De senaste åren har varit utmanande för lantbrukets förutsättningar, ekologiskt och försäljning. Men nästan dagligen ser vi nu signaler på en vändning för ekologiskt. Att vi ser liknande trender i flertalet länder i världen bådar gott för framtiden, säger Emma. 

De tio länderna med högst ekologisk konsumtion per invånare. Tabell: Krav 

Odlingsarealen ökade globalt 

Den globala ekologiska odlingsarealen vid slutet av 2022 ökade med 26,6 procent, motsvarande 20,3 miljoner hektar till totalt 96,4 miljoner hektar. Odlingsarealen ökade på samtliga kontinenter. Oceanien har över hälften av den globala ekologiska arealen (53,2 miljoner hektar), följt av Europa (18,5 miljoner hektar) och Latinamerika (9,5 miljoner hektar). 

Mer information från rapporten: 

  • 2022 nådde den globala marknaden för ekologiska produkter nästan 135 miljarder euro i omsättning. 
  • USA fortsatte att dominera som världens ledande ekologiska marknad med en omsättning på 56,6 miljarder euro. 
  • Tyskland följde efter som den näst största ekologiska marknaden med en omsättning på 15,3 miljarder euro. 
  • Kina klättrade till tredje plats på listan med en omsättning på 12,4 miljarder euro. 
  • Schweiz ledde när det gäller genomsnittlig konsumtion av ekologisk mat per person, med ett genomsnitt på 437 euro. 
  • Danmark hade den högsta andelen ekologiska produkter på sin livsmedelsmarknad, med 12 procent av den totala marknaden. 

Om rapporten 

Rapporten "The World of Organic Agriculture” visar även en positiv trend i att alltfler länder har lanserat handlingsplaner eller andra politiska åtgärder för att främja ekologiskt jordbruk. Denna positiva trend återspeglas i ökningen av fullt implementerade nationella regler för ekologiskt jordbruk, som steg till totalt 75 länder år 2023. 

Läs rapporten: "The World of Organic Agriculture" 2024 

Källa: Krav 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste