Neste och Valtra samarbetar kring drivmedel

Neste och den finska traktortillverkaren Valtra samarbetar för att öka medvetenheten och tillgängligheten av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

Valtra är den första traktorfabriken i världen som tankar sina nya traktorer med Neste MY Förnybar Diesel. Foto: Neste

Neste och Valtra vill tillsammans testa nya lösningar för att hjälpa lantbrukare nå sina hållbarhetsmål. I dagsläget är Valtra den första traktorfabriken i världen som tankar sina traktorer med Neste MY Förnybar Diesel. Det är ett bränsle tillverkat av 100 procent förnybara råvaror som använd matolja och animaliskt fett från livsmedelsavfall.

Använder själva

Genom att byta till Neste-producerad förnybar diesel kan man enligt Neste och Valtra minska utsläppen av växthusgaser (GHG) med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel under bränslets livscykel. Sedan 2017 har Valtra själva använt 4,5 miljoner liter av denna förnybara diesel som fabriksfyllt bränsle i deras traktorer, vilket har förhindrat utsläpp av cirka 13 000 ton växthusgaser. Detta motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från användningen av över 4 700 dieseldrivna personbilar.

– Vi vet att många lantbrukare letar efter sätt att bli mer hållbara utan att kompromissa med sina resultat. Valtra stöder lantbrukarnas produktivitet och lönsamhet genom lättanvänd smart jordbruksteknik, effektiva maskiner och datainsikter. Neste MY Förnybar Diesel ger lantbrukare enorm potential att minska sina koldioxidavtryck. Sedan 2017 har varje traktor som lämnar Valtras fabrik i Suolahti, Finland, tankats med Neste MY Förnybar Diesel. Under den här tiden har vi skickat mer än 45 000 traktorer till över 30 länder. Vi har visat tiotusentals lantbrukare att deras traktorer kan köra på förnybar diesel, vilket kan bidra till att minska växthusgasutsläppen från deras maskiner med upp till 90 procent. Även äldre Valtra-traktorer kan köra bra på förnybar diesel, säger Mikko Lehikoinen, verkställande direktör på Valtra EME, i ett pressmeddelande.

Utvecklar lösningar

Mikko får medhåll av Mats Hultman, Head of OEM Partnerships på Neste:

– Klimatutmaningen är enorm och det är klart att den bara kan lösas genom att använda alla tillgängliga lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser och skapa nya innovationer. Utöver sitt partnerskap har Neste och Valtra nyligen anslutit sig till projektet Finnish Future Farm, ett treårigt EU-finansierat program som äger rum på bioekonomicampuset i Saarijärvi, Finland. Programmet möjliggör användning och utveckling av lösningar som minimerar utsläppen av växthusgaser och förbättrar den ekonomiska lönsamheten för åkerbruk av gräs och spannmål. Jag är glad över att vårt samarbete utvecklas och även involverar nya aktörer för att skapa ett smart och hållbart jordbruk, säger han.

Fakta:

Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (exempelvis EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad. 

Beräkningsmetoden följer EU Renewable Energy Directive II (EU) 2018/2001

Källa: VTT Lipasto

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste