Nulägescheck med Mellanskog

Den 30 januari höll Mellanskog en afterwork i Örebro för sina medlemmar. Mellanskogs vd, Fredrik Munter, var på plats och berättade vad som är aktuellt inom Mellanskog och om de rättsliga processer som skogsägarföreningen just nu driver. Dessutom berättade Fredrik om vilken analys Mellanskog gör av virkesmarknaden.

 

Ett gäng medlemmar som samlats för en afterwork med Mellanskog i Örebro. Mellanskog är en förening som ägs av 28 000 skogsägare i Mellansverige, vilket motsvarar ungefär var tredje skogsägare i området. Föreningen närmar sig en omsättning på 5 miljarder kronor och har som uppdrag att främja starkare och bättre skogsägande genom samarbete. 
Foto: Ausrine Öhrström


– Det finns ovanligt mycket att glädja sig åt. Men det finns också ovanligt mycket att oroa sig för. Just nu så påverkas vår verksamhet mycket av framför allt artskydd, men även en del andra EU-rättsliga faktorer, säger Fredrik Munter.

Artskyddsförordningen påverkar verksamheten genom att skogsägare kan möta restriktioner och processer vid ansökningar om avverkning på grund av förekomst av skyddade arter. Detta skapar oklarheter och kräver resurser för att navigera.

– Det största problemet med allt det här, och det som är riktigt dåligt för hela samhället, är att höga naturvärden blir något som är eller riskerar att bli dåligt för skogsägare. Vi har också en utveckling där allt fler skogsägare hamnar i domstol av olika anledningar.
 

Fredrik Munter har varit Mellanskogs vd sedan 2019. Enligt honom har skogsindustrin i Sverige jättebra förutsättningar. Men det råder en väldigt stor oklarhet kring många frågor som rör skogsägandet. 
Foto: Ausrine Öhrström

Större ansvar på skogsägaren

Enligt Fredrik råder i dag en väldigt stor oklarhet kring många frågor i skogsägandet. Särskilt vid arbete nära de arter som omfattas av artskyddsförordningen. Det råder även oklarheter kring rätten till ersättning och hur skogsägare kan förvänta sig att hantera dessa ärenden. En tydlig trend är att allt större ansvar läggs på enskilda skogsägare, genom ökade krav på deras kunskap.

– Myndigheterna förväntar sig att skogsägarna själva tar ansvar och kostnader för att identifiera och utreda naturvärden i skogen.

Det är enligt Fredrik både resurskrävande och skapar en negativ inverkan på skogsbruket. Och innebär en förskjutning mot att skogsägaren måste visa på naturvärden i stället för att myndigheten bevisar deras existens.

– Det här är vi inte förtjusta i, men det är dit som det är på väg.

Geografiska variationer

Nuläget har betydande konsekvenser enligt Fredrik, särskilt när det gäller lokala inventeringsgrupper som söker arter på skogsägares mark. Detta är ett lokalt fenomen som varierar kraftigt mellan olika geografiska områden. En följd av detta är den rättsosäkerhet som uppstår, där skogsägare upplever olika tillämpningar beroende på deras lokala förutsättningar.

– Jag säger inte att inventerarna gör något fel. Det som är fel i dagsläget är hur hela lagstiftningen är uppbyggd och att politikerna inte klarar att göra något åt det. Det är fel, markerar Fredrik och fortsätter:

– Men att man som naturintresserad i dagsläget inventerar arter och därigenom kan stoppa en avverkning. Den möjligheten finns i dag tack vare att politikerna inte klarat att hantera frågan bättre.

För Mellanskog som kollektiv resulterar detta i allt större områden som blir låsta i artskyddsärenden i väntan på utredningar. Även om dessa områden kanske inte utgör stora arealer nationellt sett, blir det kännbart för organisationen och lokala områden menar Fredrik.

– I dagsläget handlar det om tiotusentals hektar som är planerade för avverkning, men där vi driver olika former av processer för att komma i mål.

Vad gör mellanskog?

Mellanskog driver principiella ärenden och försöker påverka politiken för att förbättra lagstiftningen och anpassa kunskapskraven och ersättningsrätten.

För att hantera situationen har Mellanskog integrerat artportalen på medlemswebben. Genom att själva identifiera områden med arter kan skogsägare proaktivt planera och förebygga potentiella åtgärder. Enligt Fredrik märks det av att ökad kunskap och förarbete resulterar i en smidigare process.

– Sedan försöker vi naturligtvis jobba mot politiken för att påverka lagstiftningen. Här går det tyvärr lite trögt. Och det är lite svårt att förstå varför. Jag har haft flera samtal med landsbygdsministern, och lyssnat på honom.

Fredrik menar att politikerna tydligt betonar att Sverige är en nation där produktionsnäringen utgör grunden och är av stor betydelse för landet som helhet.

 – Vi ska ha gruvor, vi ska ha skogsbruk som producerar. Det vill den här regeringen värna. Men de lyckas inte omsätta orden till handling när det gäller att förändra skogspolitiken.

Mellanskog anser att kunskapskravet måste förändras och anpassas till enskilda skogsägare.

– Man kan inte förvänta sig att en sjuksköterska i Vansbro som äger en skogsfastighet ska kunna utreda och ta fram samma typ av kunskap som Holmen eller Stora Enso när de har ett ärende. Här behövs någon form av anpassning. Tvärtom känns det här väldigt invecklat fortfarande. Och det är enligt vår bedömning egentligen bara politiken som på allvar kan lösa ut det här på ett sätt som skulle vara bra för hela samhället.

Skogen räcker inte

Under sitt tal tog Fredrik även upp Mellanskogs analys av virkesmarknaden. Han ställde en fråga till publiken ”Räcker skogen?”

Han menar att svaret är ett tydligt nej, och att skogen inte räcker till för alla ändamål, särskilt inom industrin, på grund av höga virkespriser och andra påverkande faktorer.

– Dels har vi en återgång i avverkningsnivåer på grund av granbarkborrens påverkan. Det övergripande mönstret visar att avverkningsnivåerna sjunker ner från en högre nivå. Dessutom ser vi ett väldigt stort intresse för gallring, drivet av de höga massavedspriserna, och detta sträcker sig över hela Sverige.

Ett annat problem enligt Fredrik är att det inte finns tillräckligt många maskiner och maskinförare.

Trots pågående investeringar inom skogsindustrin, förväntas stora förändringar, särskilt inom sågverk och massabruk. Fredrik poängterar även att oligopolet inom massavedsindustrin brutits, vilket påverkar prissättningen. Bristen på virke inverkar även på energimarknaden.

– Vi förutspår en ganska kraftig turbulens på sågverkssidan, det kommer hända stora förändringar för timret räcker inte åt alla. Men under en tid gör det att virkesbrist håller virkespriset högt uppe.

Fredrik lyfter att skogsindustrin i Sverige har jättebra förutsättningar. Och att långsiktigt är det hög efterfrågan på det vi producerar.

– Men vi kommer inte kunna avverka avverkningsvolymerna i Sverige de närmsta åren så det kommer ingen draghjälp till industrin därifrån.

Mellanskog uppmanar skogsägare att fokusera på sina egna mål och behov.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste