Moderaterna: Emma Wiesners påstående falskt och trist

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna svarar på kritiken från Emma Wiesner (C) om utfallet med den nya växtskyddslagen. 

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna svarar på Emma Wiesners tidigare inlägg i Jordbruksaktuellt om utfallet gällande den nya växtskyddslagen. 

”Emma Wiesners påstående om att Moderaterna inte arbetar för att förbättra konkurrenskraften för svenska lantbrukare är falskt och trist.

Speciellt när det var tack vare vår partigrupp EPP som vi fick igenom flera viktiga förbättringsförslag som Wiesner röstade för i slutändan. Min fråga till Emma Wiesner är varför du valde att ge stöd till det förslag vi fick igenom, om du inte håller med oss?

Moderaterna stödde både det justerade reduktionsmålet som var till fördel för Sverige, samtliga av våra förbättringsförslag och produkten som helhet i slutet.

Att Europaparlamentet som helhet inte godkände förslaget kan jag bara beklaga. Hela EU måste ha ett ansvarsfullt användande av växtskyddsmedel, för att få ett hållbart jordbruk men också för att stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft. Det är prioriterade frågor för Moderaterna och mig.

Det vi däremot inte var beredda att göra var att skicka ett klart förbättrat resultat tillbaka till omförhandling under ledning av den gröna gruppen som hade tagit bort samtliga av våra förbättringsförslag. Det vore varken att ta ansvar eller ge svenska lantbrukare rätt förutsättningar. Att EU-kommissionen dragit tillbaka förslaget får ses som en bekräftelse på detta.”

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste