Sveriges första fossilfria mineralgödselfabrik planeras i Luleå

Lantmännen, Fertiberia, och Nordion Energi har ingått ett partnerskap för att etablera Sveriges första fossilfria mineralgödselproduktion genom initiativet Power2Earth. 

Genom initiativet Power2Earth, produktionen av fossilfri mineralgödsel, finns potentialen för att Sveriges koldioxidutsläpp kan minskas med cirka 1,6 miljoner ton. Detta motsvarar ungefär 25 procent av de totala utsläppen från det svenska jordbruket. Foto: Power2Earth

Satsningen är den största i sitt slag i Norden och etableringen innebär ett stort steg i Sveriges gröna omställning. Initiativet är även viktigt för en robust svensk livmedelsberedskap.

Genom sin vätgasbaserade produktionsprocess, som baseras på fossilfri energi, har Power2Earth potential att reducera klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen. Power2Earth bygger vidare på Fertiberias teknik för fossilfri mineralgödsel. Genom användning av elektrolysteknik baserad på fossilfri energi strävar Power2Earth efter att minimera utsläppen i produktionsprocessen, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande.  

Inleddes 2021

Produktionen förväntas starta vid slutet av 2028. Den totala investeringen är på cirka 2 miljarder euro. Partnerna planerar att i den slutliga investeringsfasen gå in med olika stora andelar. Projektet inleddes under 2021, och sedan dess har det genomförts flera förstudier i kombination med att mark för fabriksetablering i Luleå säkrats. För närvarande pågår förberedelserna inför en miljötillståndsansökan planerad under andra kvartalet 2024. 

Från vänster till höger: Per Arfvidsson, Lantmännen, Björn Santana Arvidsson, Nordion Energi, Ulrika Hagman, Power2Earth, Andreas Tiedtke, Nordion Energi, David Herrero Fuentes, Fertiberia, Jorge Requena, Power2Earth och Kristoffer Bäckman, Lantmännen. Foto: Lantmännen

– Fertiberia bidrar med över fem decenniers erfarenhet inom tillverkning, drift och logistik av mineralgödsel och ammoniak. Vi är ledande i arbetet med att minska jordbrukets koldioxidutsläpp genom övergången till produktion av fossilfri mineralgödsel med hjälp av vätgas, säger Javier Goñi, Fertiberias vd och fortsätter:  

– Vi är också stolta över att delta i arbetet mot Sveriges ambitiösa mål om minskade koldioxidutsläpp och samtidigt bidra till regional tillväxt och bygga en mer robust livsmedelsförsörjning med minskat importberoende. 

Sänkning av utsläpp

Power2Earths produktion av fossilfri mineralgödsel har potentialen att minska koldioxidutsläppen med cirka 1,6 miljoner ton, motsvarande omkring 25 procent av de totala utsläppen från det svenska jordbruket. Produktionskapacitet beräknas till en miljon ton mineralgödsel per år.  

– Power2Earth är revolutionerade för svensk lantbruks- och livsmedelsindustri då fossilfri mineralgödsel är avgörande för att skapa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad livsmedelsvärdekedja, säger Per Arfvidsson, vice vd och CTO på Lantmännen, och fortsätter: 

– En inhemsk produktion av mineralgödsel minskar Sveriges fullständiga beroende av gödselimport och är helt nödvändig för utvecklingen av en robust livsmedelsberedskap. Vi är glada att nu kunna ta nästa steg och etablera Power2Earth tillsammans med Fertiberia och Nordion Energi. 

Positivt för Norrbotten

Genom att etablera produktion av fossilfri mineralgödsel och tillhandahålla förnybar vätgas i regionen, positioneras Norrbotten som ett centrum för vätgasens fortsatta expansion. Etableringen bidrar även till att stärka den regionala tillväxten och diversifierar regionens industri. 

– Power2Earth är första steget på Nordic Hydrogen Route, en 1 000 kilometer lång vätgaspipeline under mark som kopplar samman Sverige och Finland. Vätgas är centralt för Norrbottens långsiktiga diversifiering av industrisektorn, och genom Power2Earth-projektet illustrerar vi hur den nya vätgasinfrastrukturen är kostnadseffektiv, levererar energitrygghet och minskar koldioxidutsläppen. Vi är stolta över att bidra till regional grön omställning, ekonomisk utveckling och svensk självförsörjning tillsammans med Fertiberia och Lantmännen, säger Hans Kreisel, vd på Nordion Energi. 

Om Fertiberia
Fertiberia är en bolagsgrupp bestående av 13 ledande företag med verksamhet i hela Europa inklusive Spanien, Frankrike, Portugal, Nederländerna, Sverige och Grekland. Sammanlagt har Fertiberia över 1600 anställda inom växtnäring och gödselindustrin. Genom ett innovativt arbete med produktion av fossilfri vätgas och ammoniak driver Fertiberia på utfasningen av fossila bränslen inom jordbruket, industrin och transportsektorn inom EU. 

Om Nordion Energi
Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och är transmissionsnätsansvarig för det svenska stamnätet för gas (TSO, Transmission System Operator). Nordion Energi arbetar med att utveckla och investera i infrastruktur för biogas och vätgas för att säkra energiförsörjningen till samhällskritisk verksamhet och bidra till klimatomställningen. 

Källa: Lantmännen

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste