Rekordresultat för Svenska Foder

2023 gjorde Svenska Foder sitt bästa resultat någonsin. Samtidigt minskade omsättningen jämfört med 2022. Avkastningen på eget kapital stiger och soliditeten har stärkts.

 

Efter ett rekordår för Svenska Foder konstaterar vd Carsten Klausen att framtiden ser ljus ut: 
- Vi ser positivt på framtiden, både för företaget och för det svenska lantbruket.Foto: Svenska Foder

Samma dag som Svenska Foders resultat för 2023 presenterades höll bolagets danska ägare DLG årsstämma i Köpenhamn. Där det förutom förtroendevalda och medarbetare i koncernen även fanns representanter för flera av DLG:s samarbetspartners.

– När man möter våra samarbetspartners som i flera fall har globala verksamheter och ser intresset de visar för att delta på DLG:s årsmöte så blir det tydligt hur viktigt vårt samarbete är inom koncernen för att matcha dem, säger Carsten Klausen, vd Svenska Foder till Jordbruksaktuellt.

Kontroll på risk och kostnader

Svenska Foder görs sitt bästa resultat någonsin 2023 och redovisar ett resultat före skatt på 124 miljoner kronor. Samtidigt minskar omsättningen från 5,7 miljarder kronor till 5,0 miljarder kronor.

– Våra volymer ökade något under 2023 men prisnivåerna var betydligt lägre än 2022, förklarar Carsten den lägre omsättningen. Svenska Foders omsättning minskade med lite drygt 10 procent samtidigt som DLG-koncernens omsättning minskade med 16-17 procent.

– Lantbruksbranschen är en bransch med låga marginaler, man måste hela tiden jobba med kontroll över risk och kostnader, säger Carsten. Särskilt viktigt är det att håll koll i en marknad med fallande priser som förra året. Så vi är väldigt nöjda med vårt resultat under ett utmanande år.

Organisk tillväxt

Med sitt bästa resultat någonsin och en soliditet på över 42 procent står Svenska Foder väl rustade för att expandera sin verksamhet.

– Vi är inte intresserad av att köpa upp någon spannmålshandel eller foderföretag, det är för dålig avkastning på de investeringarna, säger Carsten. Inom spannmål, foder och insatsvaror är vår strategi att växa organiskt. 

Han konstaterar att Svenska Foders anläggningar i dag utnyttjas på ett optimerat och effektiv sätt, men det finns utrymme för att hantera ytterligare volymer.

– Vi har möjlighet att öka genomströmningen i våra hamnterminaler och foderfabriker, det finns kapacitet för ytterligare 50 procent genom effektivare planering och logistik, konstaterar Carsten.

Nya verksamheter

Svenska Foder är intresserade av att hitta nya verksamheter som passar in i företagets och koncernens strategi för framtiden.

– Genom att vi i dag är ett solitt bolag med god likviditet kan vi titta på andra marknader och se hur vi kan bredda vår palett genom att gå in i nya intjäningsområden, säger Carsten. I år fick vi möjlighet att gå in i det norska bolaget 3B Agro. De säljer ensileringsmedel, tillskottsfoder, juvervård och mjölkutrustning till kunder i hela Norge. Vi tittar också mot ett annat grannland, Finland, för att se hur vi kan skapa andra intjäningssätt än bara på den svenska marknaden.

Exempel på verksamheter inom DLG-koncernen som breddar verksamheten är till exempel energiförsäljning, byggvaruhus och produktion av foderprotein från insekter.

– Inom 5-10 år så är vår vision att Svenska Foder kommer att ha 25-30 procent av sina intäkter från nya verksamheter, säger Carsten. 

Ljus framtid

De fem senaste åren har Svenska Foder lyckats lyfta sitt resultat varje år till att nu nå ett rekordresultat för företaget. 

– Vi har haft en stark utveckling i Svenska Foder under de senaste åren och vi ser positivt på framtiden, både för företaget och för det svenska lantbruket. Och både vi och det svenska lantbruket kommer att fortsätta utvecklas även om det kan vara nedgångar och motgångar under enskilda år.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste