Svenska Foder: Viktigt med snabba beslut

För att få en närmare inblick i den aktuella situationen med rådande brist på utsäde i hela norra Europa och dess påverkan på det svenska jordbruket kontaktades Svenska Foder.

 

Niklas Ingvarsson, produktchef för frö och utsäde på Svenska Foder uppmanar lantbrukare att ta snabba beslut gällande utsäde. Foto: Jordbruksaktuellt 

Enligt Niklas Ingvarsson, produktchef för frö och utsäde på Svenska Foder har den aktuella tillgången på utsäde drabbats av flera påfrestningar, primärt på grund av ogynnsamma väderförhållanden. Sverige och andra delar av norra Europa har fått tillstånd att använda dispens för att möta kraven på utsäde. Detta utgör grunden för en rad utmaningar som Svenska Foder och andra aktörer inom branschen måste möta.

– Nedgång i skörden har inte bara resulterat i en minskad tillgång på, utan även i en sänkning av kvaliteten på det tillgängliga utsädet. De svåra skördelägena har medfört att en del partier inte uppfyller de nödvändiga kvalitetskraven och måste därför kasseras, säger Niklas Ingvarsson.

Vidtagit åtgärder

För att möta denna utmaning har Svenska Foder vidtagit åtgärder sedan tidigt i processen, inklusive att överlagra utsäde från föregående år och importera från andra länder för att täcka upp bristen. Trots detta råder det fortfarande en obalans mellan tillgång och efterfrågan.

– Vi har haft tillgång till mer utsäde än vad vi har sålt de senaste åren även utav bristvarorna. Men det räcker inte till när det är en stor brist totalt i marknaden, säger Niklas och fortsätter:

– Trots att vi har lyckats tillgodose våra normala försäljningar och haft ett litet överskott, möter vi ändå en stor efterfrågan på marknaden. Just nu är tillgången på väg att tryta och vi har väntelistor för vissa sorter där vi ännu inte kan bekräfta tillgången. Vi arbetar intensivt med att rensa och packa för att få en klar bild av våra lager, men det går snabbt just nu och produkter tar slut.

Ta snabba beslut

För att mildra effekterna av denna brist uppmanar Niklas Ingvarsson till snabba beslut och tidig planering från lantbrukares sida.

– Det är viktigt att bestämma sig och fatta beslut redan nu och inte bara begränsa sig till de planerade fälten där man redan vet att man vill odla. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till eventuella komplikationer, som till exempel ett vetefält som har stått under vatten i flera månader.

Att vänta till april är ingen bra idé enligt Niklas.

– För då finns det ingen möjlighet att agera på det. För närvarande finns det en väntelista för havre och jag rekommenderar att överväga andra alternativ för att undvika att hamna på en väntelista för länge, med risk för att andra alternativ tar slut.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste