Lantmännen investerar i ny spannmålsanläggning i Uddevalla

Industriprojektet är det största i sitt slag sedan 80-talet och är en investering på en halv miljard kronor.

Den beräknade kostnaden för Lantmännens nya investering landar på 500 miljoner kronor. Det är det största industriprojektet i sitt slag sedan 80-talet Foto: Lantmännen 

Spannmålsanläggningen blir en av grundpelarna i Sveriges spannmålsinfrastruktur genom utökade exportmöjligheter och högre mottagningskapacitet, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande.

Det omfattande arbetet med att bygga den nya spannmålsanläggningen i Uddevalla kommer att påbörjas under våren. Anläggningen beräknas vara driftklar till skörden 2026.

Ökad kapacitet

Anläggningen dimensioneras för att möta svenska lantbrukares och Lantmännens behov. Den planerade anläggningen kommer att vara större än den nuvarande, med ökad kapacitet och betydligt förbättrad effektivitet.

– Lantmännens kompetens och finansiella kapacitet möjliggör den här typen av betydande investeringar för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Samtidigt har satsningen förutsättningar att bli en nyckelkomponent i såväl en utvecklad svensk livsmedelsberedskap som för utökade exportmöjligheter av svenskt spannmål, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen.   

Tornum som entreprenör

Lantmännen har tecknat ett avtal med Tornum, som har lokal förankring och en bred erfarenhet av investeringar i spannmålsanläggningar, både i Sverige och internationellt.  

– Den nya anläggningens höga mottagnings- och torkkapacitet säkerställer att odlare i västra Sverige kan leverera spannmål både under och efter skörd på ett effektivt sätt, säger Elisabeth Ringdahl, chef för division Lantbruk.  

– Vår nya anläggning är lokaliserad i ett attraktivt hamnläge, där tillgången till djuphamn ger förutsättningar att lasta fartyg på 30 000 ton. Detta innebär lägre fraktkostnader och möjlighet att nå till exempel USA och Nordafrika som betalar högre priser än destinationer som de mindre båtarna når – och det betyder högre intäkter till lantbrukarna, säger Elisabeth Ringdahl. 

Hög omsättäning

Spannmålsanläggningen kommer att bestå av 21 silos med två torkar för en beräknad omsättning om uppemot 100 000 ton spannmål per år. 

– För mig som lantbrukare och medlem i Lantmännen betyder den här satsningen ett fokus på lantbruket i Västra Sverige och ger en ökad framtidstro i bygden. Den visar även på styrkan med det starka gemensamma ägandet som vi har i Lantmännen, konstaterar Ulf Johansson, ordförande, Lantmännens distrikt i Västra Sverige. 

Fakta Lantmännens nya spannmålsanläggning i Uddevalla  

Byggtid: 2024 - 2026  
Höjd: 35 meter 
Antal silos: 21, med möjlighet att bygga fler vid behov 
Volym, lagring totalt: 41 000 ton  
Torkkapacitet: Två torkar om vardera 44 ton per timma 
Beräknad omsättning: Uppemot 100 000 ton spannmål per år 
Beräknad kostnad: 500 miljoner kronor, största industriprojektet i sitt slag sedan 80-talet 
Byggherre: Tornum

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste