Stor ökning i antalet efterlysta maskiner

Enligt den senaste statistiken från larmtjänst efterlystes 217 entreprenadmaskiner år 2023. Det är en ökning med 45 procent jämfört med 2022 då det efterlystes 150 maskiner.

 

Ökning av efterlysta maskiner, Foto: Carolina Wahlberg

Redan under fjärde kvartalet 2022 såg Larmtjänst att antalet efterlysningar på maskiner ökade, en ökning som fortsatt under 2023. De maskiner som har flest efterlysningar är grävmaskiner (72), hjullastare (61) och kompaktlastare (29), skriver Larmtjänst i ett pressmeddelande.

Under 2023 har det även efterlysts 64 traktorer. Det är ungefär lika många jämfört med samma period 2022 (70 traktorer). Av de 64 efterlysta traktorerna har enbart 22 återfunnits under året. Det innebär att 42 traktorer, 66 procent, fortfarande är borta. Det har även efterlysts 31 redskap och annan utrustning under året.

Stor efterfrågan i Europa

En orsak till ökningen är bland annat den höga efterfrågan på maskiner i Europa. Dock är en stor del av dessa maskiner oregistrerade, vilket leder till en underskattning i statistiken.

– Det finns idag ingen registreringsskyldighet för maskiner som det finns för exempelvis personbilar. Av den anledningen är det svårare att hålla koll på godset och vi vet att det stjäls fler maskiner än det som syns i statistiken som efterlyst, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Endast 13 procent återfanns

Om en maskin inte finns med i efterlysningsregistret blir identifieringsarbetet också betydligt mer komplicerat. Bristen i spårbarhet kan vara en av anledningarna till att så många maskiner förblir försvunna. Enligt statistiken anträffades endast 29 maskiner under 2023, vilket innebär att 188 maskiner, motsvarande 87 procent, fortfarande är försvunna.

 

Att tänka på som maskinägare

  • Ha koll på maskinens identitet. Fota av typskylten där serienummer anges.
  • Låt inte nycklarna sitta kvar när maskinen inte används.
  • Koppla på elektronisk startspärr om möjligt.
  • Använd spårutrustning- ökar chansen för anträffande.
  • Tänk på hur maskinen står parkerad. Parkera gärna på ett sätt som gör det svårare att stjäla, ställ exempelvis skopor och likande framför.
  • Bevakning och god belysning försvårar för tjuven.

Källa: Larmtjänst

 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste