Följ lagen, Jordbruksverket!

Debatt. Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar slår fast att statliga myndigheter enbart ska köpa, leasa och hyra miljöbilar. Transportstyrelsens senaste sammanställning av myndigheternas fordonsinköp visar att statliga myndigheter köpte och leasade 449 personbilar och 113 lätta lastbilar. Andelen miljöbilar var 51%, andelen miljöklassade lätta lastbilar blott 6 %. Hade resten godtagbara skäl till undantag? Nej, andelen bilar med godtagbara skäl till avsteg var 4 %, för lätta lastbilar en enda procent. Resten var inte miljöbilar men borde ha varit det, slår Transportstyrelsen fast.

Mattias Goldmann är grundare och ansvarig bil- och bränsle på 2030-sekretariatet. Foto: Anna W Thorbjörnsson 

Allra sämst bland statliga myndigheter på att uppfylla förordningen är Statens Jordbruksverk med 0 % uppfyllelse. Inte ett enda av Jordbruksverkets 47 nya fordon uppfyllde kraven riksdagen beslutat, och inte ett enda fordon hade godtagbara skäl för undantag.

Det är särskilt illa eftersom just jordbruket är en så tydlig vinnare på omställningen till förnybara drivmedel som biogas och etanol – och drabbas så hårt av ett förändrat och mer oförutsägbart klimat. Dessutom är det Jordbruksverket som hanterar investeringsstödet för produktion och användning av gödselbaserad biogas, och ger särskild rådgivning för den som är intresserad av biogas bl.a. för fordonsdrift.

”Förnybar energi kan vara en affärsmöjlighet på landsbygden” skriver Jordbruksverket på sin hemsida – men bidrar inte själva till detta med sina fordon, utan väljer bilar avsedda för bensin och diesel. Vi får hoppas att de dieseldrivna bilarna åtminstone tankas med HVO, men myndighetens hemsida ger inte stort hopp om det; ”Menar du Hjo?” frågar dess sökmotor och man ber om HVO-information.

Regeringen betonar att klimatomställningen ska gynna svensk konkurrenskraft, vilket förstås sker när bilar framförda på importerade fossila bränslen ersätts med fordon drivna med svensk el och biogas. Näringsminister Ebba Busch slår fast att elbilar inte får vara enbart för de rika, vilket visar på vikten av att myndigheter skapar en större marknad.

Klimatminister Romina Pourmokhtari efterlyser en mångfald av mindre åtgärder för att uppfylla klimatmålen, där myndigheters fordonsval är en del. Därför är förordningen logisk, och det är rimligt att regeringen nu föreslår att kraven på myndigheters inköp, leasing och hyra av bilar skärps – men om Jordbruksverket och andra ignorerar kraven blir det ett kraftfullt slag i luften.

Om ett par veckor ska Jordbruksverket och de andra myndigheterna åter redovisa den egna fordonsparken. Den förra redovisningen är ett svårslaget rekord i att köra över statligt fastställda regler och vi kan rimligen hoppas på bot och bättring. Annars måste Ulf Kristerssons regering ta Jordbruksverkets GD Christina Nordin och hennes kollegor i örat; det duger förstås inte att ständigt påminna vanliga medborgare om vikten av att lagar följs och god vandel upprätthålls om de egna myndigheterna bryter mot förordningar och regler.

Mattias Goldmann

2030-sekretariatet

 

Artikeln publicerades fredag den 08 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera