Antal kvinnor med jordbruk i enskild firma ökar

Antalet jordbruksföretag som drivs av kvinnor har ökat med cirka 200 mellan 2020 och 2023. Det visar senaste statistiken från Jordbruksverket.

Antalet kvinnor som var jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till drygt 9 900 år 2023, vilket är ca 200 fler än 2020. Grafik: Jordbruksverket

Mellan 2020 och 2023 har antalet jordbruksföretag totalt sett minskat från 58 800 till knappt 56 200. Antalet jordbruksföretag som drivs av män minskade med 3 000, samtidigt som antalet jordbruksföretag drivna av kvinnor ökade med 200 under samma period till drygt 9 900. Det innebär även att fördelningen mellan män och kvinnor som jordbruksföretagare landar på 80 respektive 20 procent.

Andelen manliga jordbruksföretagare över 65 år är högre än bland de kvinnliga jordbruksföretagarna. Grafik: Jordbruksverket

2023 var 38 procent av de jordbruksföretagare som drev enskild firma 65 år eller äldre, vilket är en ökning jämfört med 2020 då andelen var 36 procent. Bland kvinnor som var jordbruksföretagare var andelen 65 år eller äldre knappt 31 procent, medan andelen bland männen var 40 procent. Bland kvinnorna var drygt 31 procent yngre än 49 år, motsvarande andel bland männen var knappt 24 procent.

Två tredjedelar har mer än 100 hektar

Jordbruksföretag med två hektar åkermark och företag med mer än 100 hektar åkermark ökade i antal 2023 jämfört med 2020 medan övriga jordbruksföretag med mellan 2,1 och 100 hektar åkermark, minskade i antal. Nästan två tredjedelar av åkerarealen 2023 fanns på företag med mer än 100 hektar åkermark.

Källa: Jordbruksverket

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera