Fel väg att gå med nordisk köttskatt

Sverige, Finlands och Norges jordbruksministrar vill vara tydliga med att en köttskatt skulle vara till nackdel för både bönder, klimatet och konsumenterna.

Landsbygdsminieter Peter Kullgren klargör tillsammans med jordbruksministrarna från Norge och Finland att de inte vill se någon skatt på nordiskt kött. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

”För att det inte ska råda något tvivel om var vi som varande nordiska ministrar står i frågan vill vi vara tydliga med att vi inte vill se någon sådan skatt. Vi värnar nordisk försörjningstrygghet, inte minst i dessa tider av ökad internationell oro.”
Så skriver landsbygdsminister Peter Kullgren i en gemensam replik i DN Debatt med Finlands lantbruks-och skogsbruksminister Sari Essayah och Norges lantbruks- och matminister Geir Pollestad, till ett debattinlägg i DN Debatt den 14/3 från Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karin Ellemann med syfte att bilda opinion för bland annat en så kallad köttskatt.

”Helt fel väg att gå fram med en nordisk köttskatt” lyder rubriken på repliken och de tre ministrarna poängterar att en sådan skatt inte bara skulle drabba köttproduktionen, utan även få konsekvenser för mjölk- och spannmålsproduktionen.

”Jordbruket är nämligen en komplex organisk näring där olika segment hör ihop. Många gårdar har inte bara en utan olika typer av produktion för att få synergieffekter och kunna förädla varor inom den egna verksamheten.”

Det skriver även bönder skulle ha svårt att använda betesmarker och sälja kvarndugligt spannmål om avsättningen för animalieproduktionen tas bort. Om det sker kommer fler gårdar ”med all sannolik slås ut och vi skulle riskera en negativ spiral när vi nu behöver jordbruket som mest”.

Ministrarna poängterar också att den nordiska animalieproduktionen ofta är både sundare och mer klimatsmart än långväga importer. Och att de högre priserna på nordiskt kött i butiken skulle gynna importkött.

”Risken finns alltså att en köttskatt skulle få motsatt klimateffekt – inte minst genom ökade fossila utsläpp.”

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera