Utmanade år för eko

Under förra året minskade den ekologiska försäljningen och den ekologiska arealen. Det visar Ekologiska Årsrapporten som sammanfattar försäljningen av ekologisk mat och dryck.

Hemköp som har varumärket Garant var enligt den Ekologiska Årsrapporten den kedja som hade störst eko-andel när det kommer till kött, frukt och grönt. Coop är störst på ekologiska mejeriprodukter. Foto: Ausrine Öhrström

Under 2023 såldes ekologiska livsmedel för totalt 34,2 miljarder i landet. Det var 7,8 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Andelen som var eko minskade under föra året med 0,5 procentenheter. Räknat i volym minskade försäljningen mer, men den totala värdeminskningen är mer eller mindre oförändrad på grund av högre matpriser.

Mindre areal

Under 2023 minskade den ekologisk arealen i landet drastiskt med cirka 16 procent. Låga priser till lantbrukarna och sjunkande försäljning under flera år ligger bakom tappet.

Om man tittar över året så har försäljningsutvecklingen ändrats. I början av året var det en stor nedgång, men den har bromsats in och under sista kvartalet sågs en ökning av försäljningen i flera kategorier. Kampanjer från dagligvaruhandeln och ett större fokus på breda hållbarhetsfrågor kan ligga bakom, skriver Ekologiska Lantbrukarna.

Bredare fokus

– Ekologiskt är ett verktyg som kan lösa många hållbarhetsutmaningar samtidigt. Det ger bättre krisberedskap, mer biologisk mångfald och färre kemikalier, som PFAS, i vår natur. Ett bredare fokus på hållbarhetsfrågorna gynnar därför det ekologiska lantbruket, säger Ida Lind, marknads- och hållbarhetsexpert på Ekologiska Lantbrukarna, i ett pressmeddelande.

 

Vill du veta mer? Här hittar du Ekologiska Årsrapporten 2023 i sin helhet:  https://www.ekolantbruk.se/rapporter/ekologiska-arsrapporten-2023

 

Fakta: Rapporten i korthet

·      På Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med cirka 370 miljoner kronor.

·      I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med 250 miljoner kronor medan eko-andelen av de totala livsmedelsinköpen minskade.

·      Sverige är fortfarande världsbäst på ekologiskt i offentlig sektor, 39 procent av inköpen är ekologiskt räknat i volym.

·      I privat restaurangsektor ökade inköpen av ekologiskt med 60 miljoner kronor, men andelen minskade.

·      Försäljningen av ekologiska livsmedel direkt från gård till konsument ökade under 2023 med cirka 30 miljoner kronor.

·      Trenden för de ekologiska livsmedlen var positiv under året. Under sista kvartalet ökade försäljningen i volym för frukt och grönt, ägg och kött.

·      Ekologiska ägg tog andelar av konventionella ägg.

·      Hemköp är den kedja som har störst eko-andel av kött samt frukt och grönt, Coop är störst på mejeri. 

·      Lidl har haft en positiv försäljningsutveckling i kategorierna frukt och grönt samt mejeri.

Källa: Ekologiska Lantbrukarna och Ekologiska Årsrapporten

Fakta: Vilka står bakom Ekologiska Årsrapporten?

Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med Krav och Ekomatcentrum står bakom rapporten. LRF och Livsmedelsföretagen är med i referensgruppen som är knuten till rapporten. Rapporten finansieras av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplanen för ekologisk produktion och konsumtion, en del av den svenska livsmedelsstrategin.

Källa: Ekologiska Lantbrukarna

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera