Förslag på uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på varg

Nivån för när skyddsjakt kan beviljas efter vargangrepp på får och get bör sänkas, från fyra till två angrepp i ett område under en 12-månadersperiod. Det menar Naturvårdsverket.

Riktlinjerna för skyddsjakt av varg behövde uppdateras. Nu har Naturvårdsverket kommit med sitt förslag. Foto: Thinkstock 

I juli förra året fick Naturvårdsverket i uppdrag att se över och uppdatera riktlinjerna som används vid skyddsjakt efter varg. De tidigare riktlinjerna från 2006 behövde stämma bättre överens med dagens vargpopulation som är större.

– Vi såg anledning att uppdatera de gamla riktlinjerna med tanke på vargstammens utveckling och hur den påverkar tamdjur och personer som bor nära varg. Vi analyserar just nu de nya riktlinjerna, men kan konstatera att detta är ett steg i rätt riktning, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Förutom att sänka från fyra till två angrepp när det kommer till angrepp på får och get, föreslår Naturvårdsverket att skyddsjakt bör kunna beviljas efter två angrepp på hund. Man skriver även att om många förebyggande åtgärder redan gjorts bör skyddsjakt kunna beviljas redan efter ett angrepp.

Vägledningen kring skyddsjakt ska hjälpa länsstyrelserna att ta beslut i varje enskilt fall.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera