Hon vill skapa förutsättningar för unga att kunna ta över och starta lantbruksföretag

Katarina Wolf är en 30- årig mjölkföretagare från Östergötland. I början av mars valdes hon till LRF Ungdomens nya ordförande när Elisabeth Hidén valde att lämna.

– Att inte bara predika för de redan frälsta utan att få ut perspektiven brett – det är väl någon slags vision jag har, säger Katarina Wolf, LRF Ungdomens nya ordförande, om hur hon vill jobba framåt. Foto: Isabella Odmark

Hur känns det att bli ny ordförande?
– Det känns jättebra så klart. Jag känner mig motiverad, taggad och stolt. Men ödmjuk såklart inför uppdraget att företräda unga lantbrukare i Sverige.

Katarina har varit med i LRF Ungdomen sedan 2021 då hon blev invald i styrelsen. Det senaste året har hon varit vice ordförande.

– Det har varit jätteroliga år och det här sista året har varit bra att få känna på rollen lite grann innan man blir ordförande. Jag och Elisabeth har haft ett otroligt bra samarbete tycker jag.

Vilka frågor brinner du extra för?
– Jag brinner lite extra för ägarskiftesfrågan, det är en fråga som jag har jobbat mycket med i styrelsen under de senaste två åren. Jag har varit sammankallande i den arbetsgrupp som har tagit fram rapporten ”Många vill men få kan” som vi släppte i september 2023, säger Katarina och utvecklar:

Under sin andra vecka som ordförande för LRF
Ungdomen fick Katarina delta i ett möte med statsministern, landsbygdsministern och en stor rad branschrepresentanter för att prata om branschens förutsättningar och utmaningar. Foto: Privat

– Det är en ganska bred fråga, man får med många parametrar i ägarskiftesfrågan. Man får med frågan om beredskap. Hur ska vi kunna försörja Sverige om vi inte har nya företagare som tar över? Man får med frågan om lönsamhet. En grej som kom upp i undersökningen var att bristande lönsamhet är en utmaning. Och frågan om attraktionskraft. Där kunde vi tydligt se vad unga medlemmar svarade kring hur de tänker om att starta, ta över eller driva lantbruk. Så frågan för med sig många av de frågor som också är viktiga att driva.

Vad visade rapporten?

– Den visar många olika breda perspektiv men på plats ett och två över största utmaningarna hamnar kapitalanskaffningen och lönsamheten. Men den innehåller så mycket mer som jag tycker är viktigt att lyfta. Bland annat att 77 procent tycker att det är psykiskt påfrestande att bedriva ett lantbruksföretag. Så den sociala hållbarheten är också en del som jag tycker är väldigt viktig att prata mycket om och driva från LRF Ungdomens sida.

Vad hoppas du kunna till- föra som ordförande?

– Jag hoppas på att synas och höras väldigt mycket! Jag har en liten vision om att vi i LRF Ungdomen ska försöka vara med på arenor där vi kanske inte vanligtvis har synts och hörts så mycket. Där vi kan dela våra perspektiv men också få nya perspektiv på våra frågor.

Vad kommer LRF Ungdomen ha för fokus framåt i år?
– Ägarskiften kommer vara ett av våra största fokusområden! Den går ju som sagt att driva brett, och till EU-valet och mot politikerna. Den mest konkreta frågan vi kommer driva är att försöka få till ett etableringslån för unga lantbrukare. Eftersom det just är kapitalet som är den största utmaningen när man startar eller tar över, så skulle vi vilja få till någonting likt ett CSN-lån för att hjälpa till.

LRF Ungdomens nya styrelse 2024. Från vänster: Sebastian Remvig (ny vice orförande), Katarina Wolf (ny ordförande), Viktor Magnusson (nyval), Isabella Odmark, Filip Axelsson, Klara Jolanki (nyval), Axel Roos (nyval), Lovisa Grandin (nyval) och Matilda Ólafsdóttir. Foto: LRF

Vad är på gång härnäst?

–Att vi gjorde den här rapporten om ägarskiften grundar sig egentligen i ett stämmobeslut från förbundsstämman 2022 där vi skickade en motion från LRF Ungdomens stämma, som handlade om att skapa en koalition i ägarskiftesfrågan. Att samla hela branschen och försöka bena ut vad de största utmaningarna är och hur vi gemensamt kan hjälpa till att lösa dem från branschens sida. Så under våren är det tanken att vi ska komma i mål med den här koalitionen och släppa en deklaration som branschens aktörer kommer få skriva under med olika mål, som vi gemensamt ska försöka uppnå för att sänka medelåldern på lantbrukarna i Sverige och få in fler unga företagare. Och såklart lite EU-valsfrågor.

Vad gör du när du inte håller på med LRF Ungdomen?

– Då jobbar jag nästan konstant!

Katarina och hennes två bröder tog över driften på föräldragården 2018 och vid årsskiftet 21-22 gick Katarina in som delägare. Bolaget heter Wolf i Hägerstad AB och inriktningen är mjölk och kött. På gården finns ungefär 180 årskor.

– Vi har precis investerat i ett nytt ungdjursstall i höstas, berättar Katarina.

Går det bra att balansera förtroendeuppdragetoch företaget?
– Det är så roligt så det går bra. Vi har fördelen att vara tre syskon. Och vi är ett väldigt bra team där vi kan avlasta och hjälpa varandra. Så det är en styrka, säger Katarina.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera