Prisrekord för hereford vid tjurauktion

102 köttrastjurar såldes vid Gunnarps digitala auktion i slutet av vecka 12. Vid årets auktion slog herefordtjuren Ed Quickspace prisrekord för ettåriga herefordtjurar, med 121 000 kronor.

Rekordtjur. Ed Quickspace såldes för 121 000 kronor.Foto: Växa 

Det var hereford som blev rasen med årets högsta medelpris på 59 765 kronor, vilket också var nytt högsta medelpris inom rasen. Dyrast blev alltså 7459 Ed Quickspace med P-tal* 122 med 121 000 kronor, en ettårig herefordtjur som fötts upp av Hanna och Bengt Johansson.

Av de 175 tjurar som startvägdes i september 2023, blev 60 stycken godkända till auktionen som hölls digitalt den 22 mars. Av de 102 tjurarna som såldes gick sju stycken för sexsiffriga belopp, en av dem var ett återrop.

Flera nya besättningar

Till den här prövningsomgången hade sju besättningar lämnat tjur för individprövning för första gången, vilket enligt Svensk Köttrasprovning är mycket glädjande. Fem tjurar köptes av Viking Genetics; tre charolais, en limousin och en hereford.

Medelpriset vid årets auktion slutade något lägre jämfört med föregående år, på 53 784 kronor. Svensk Köttrasprovning tror att pressad likviditet bland uppfödare och diskussioner om Mycoplasma bovis ligger bakom. I december påvisades nämligen antikroppar mot Mycoplasma bovis hos alla tjurarna på prövningen. Efter detta genomfördes en utökad provtagning i avelsbesättningar, med närmare 900 provtagningar. 

Louise Rydberg, vd Svensk Köttrasprövning konstaterar att bra avelsvärden värderades högt vid årets auktion i Gunnarp. Foto: Växa 

Bra avelsmaterial värderas högt

– Resultatet från provtagningen har tillfört ny och viktig information om Mycoplasma bovis i avelsbesättningar och kunskapen kommer hela näringen till gagn. Efter årets auktion kan vi konstatera att bra avelsmaterial värderas högt, även med de utmaningar som finns kring smittskydd och Mycoplasma bovis. Nu behövs en samling i branschen och en hållbar strategi framåt för hur Mycoplasma bovis ska hanteras inför kommande insättning på prövningen och som till exempel Elmia djurutställning i oktober i år, likväl som för livdjursförsäljande besättningar generellt, säger Louise Ryberg, vd Svensk Köttrasprövning, i ett pressmeddelande.

Fakta: Priser 

Ras: Medelpris:  Bästa betalda per ras:
Hereford 59 765 kr Ed Quickspace (121 000 kr)
Simmental 55 391 kr

Grand Slam av Amalienlund (88 000 kr)

Charolais

53 295 kr

Urax av Snogge (109 000 kr)

Limousin

51 222 kr

Ultimat av Bra-Ko (70 000 kr)

Angus

43 333 kr

Extrem av Elghammar och Eric av Davidsta (51 000 kr)

Pris för bästa tjur i respektive ras 2024

Priset går till den auktionsgodkända tjur som har högst P-tal* inom varje ras.

Angus: 330 ENZO AV NYNÄS P-tal 126
Uppfödare: Wiklert Nynäs AB

Charolais: 655 UNESCO AV FÄRGSHULT P-tal 126
Uppfödare: Mikael Johansson

Hereford: 5731 YARI AV BRUNARED P-tal 125
Uppfödare: Lars och Helena Dahlqvist

Limousin: 1769 ULV AV ALSLÖF P-tal 123
Uppfödare: Karl Nilsson

Simmental: 587 FRAGGEL AV BJÖRNAHULT P-tal 125
Uppfödare: Pär och Marina Björnerman

*I P-talet (prövningstalet) vägs fler egenskaper in utöver T-tal (ett relativtal, som anger tjurens tillväxt i förhållande till de övriga tjurar inom samma ras och åromgång) och syftet är att det ska spegla tjurarnas samlade kapacitet på ett mer komplett sätt.

Källa: Svensk Köttrasprövning

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera