Nya förslag till Växa Sveriges föreningsstyrelse

Valberedningen har lagt fram ett förslag om två nya ledamöter till Växa Sveriges styrelse. En från Linghem och en från Överkalix.

Johan Liljebäck och Jonas Carlgren föreslås till Växa Sveriges styrelse. Foto: Privat/Växa

En av förslagen är 38-åriga Johan Liljebäck som driver Stora Mu AB i Svartbyn, Överkalix. Han driver gården tillsammans med sin sambo Hulda Wirsen, föräldrar och en anställd. Mjölkbesättningen består i dag av cirka 120 årskor. Men man har nyligen byggt ut stallet och ökat upp från en till två robotar och siktar mot att öka upp koantalet till 140.

Johan är utbildad lantmästare och har även ett styrelseuppdrag i Norrmejerier. Tidigare har han också varit engagerad i LRF Ungdomen och Lantmännen på distriktsnivå. I dag är han lokal SBO ordförande i Norra Skog skogsägarförening.

Extern ledamot

Den andra personen som föreslås till styrelsen är 55-åriga Jonas Carlgren. Valberedningen föreslår att han ska väljas in som en extern ledamot i styrelsen. Han har efter 20 år som mjölkbonde nyligen sålt gården utanför Linköping.

Jonas är utbildad ekonomi agronom och har en stor vana av styrelseuppdrag från Arla, Svensk Mjölk och Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom har han arbetat inom Delaval International och Svensk Mjölk.

Stämma i maj

Följande personer föreslås väljas om; Anna Samuelsson, Anders Ramström, Sofia Nilsson, Magnus Carlman, Kajsa Petersson, Sofia Kämpe och två arbetstagarrepresentanter. De förtroendevalda revisorer, Håkan Josefsson, Reftele och Åke Eriksson, Hyltebruk föreslås också väljas om.

Den 15 maj hålls Växa Sveriges Föreningsstämma.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera