Gensax ger innovativt sätt att bekämpa rapsbaggar i våroljeväxter

Ett forskarteam på Hushållningssällskapet tror sig lyckats få fram vårrapssorter där var tionde blomma är en flugfälla. Dessa flugfällor kommer från blomman Dionaea Muscipula vilka är köttätande växter. Forskarteamet har haft lyckade resultat i växthus och är nu redo att göra riktiga fältförsök.

Problem med rapsbaggar? Ny spännande lösning på G. Bild: Hushållningssällskapet (Bilden är framtagen med hjälp av AI-teknik)

Hushållningssällskapet Östergötland kommer under sommaren att prova en spännande lösning på rapsbaggeproblematiken i våroljeväxter. De kommer ha ett sortförsök i vårraps med sorter där gener från Venus flugfälla, Dionaea Muscipula korsats in, skriver Hushållningssällskapet i ett pressmeddelande. 

Försöksledare Agnes Hellgren berättar:

– Det ska bli väldigt roligt att få vara med att utvärdera en sådan innovativ växtodling som är helt i linje med integrerat växtskydd (IPM). Vi är medvetna om att denna metod framstår som kontroversiell men tror ändå att se nyttan med denna vårraps.

Vårrapsen kommer att sås som vanligt och försöket kommer vara inhägnat fram tills skörd. Det kommer odlingsmässigt inte skilja sig från vanlig vårraps förutom att ingen insektsbekämpning kommer utföras.

Försökstekniker Tobias Heintze är en av de som kommer att ta hand om försöket:

– Vi kommer att flyga mycket drönare men vissa graderingar behöver vi göra manuellt. Vi kommer att utföra rapsbaggeräkningar. Det ska bli väldigt spännande att röra sig i dessa vårrapssorter, enligt beställarna ska inte djur över 500 gram vara i fara. Vi kommer dock ändå att sätta upp varningsskyltar om att man bör hålla koll så att katten kommer hem.

Tobias avslutar:

– En stor nackdel med den här typen av vårraps är att vi inte kommer kunna ha bikupor i närheten då vi inte vet exakt vilka insekter som påverkas.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera