Jordbruksverket: Sverige behöver beredskapslager av spannmål

Svensk spannmålsproduktion spelar en viktig roll för att säkra mat för Sveriges befolkning i händelse av krig eller annan kris. Det visar Jordbruksverkets utredning som lämnats över till regeringen.  

Jordbruksverket har lämnat över utredningen om beredskapslagring av spannmål till regeringen. Det är en av flera utredningar inom uppbyggnaden av livsmedelsberedskap och civilt försvar. Foto: Ausrine Öhrström

Sverige är sedan länge nettoexportör av spannmål. Det innebär att det finns goda möjligheter att säkra tillgången på spannmål i en krissituation. 

– Spannmål är förhållandevis enkelt att lagra och har ett högt energi- och näringsinnehåll vilket gör att det är ett bra livsmedel för att stärka vår robusthet i händelse av kris eller krig, säger Saranda Daka, utredningsledare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.  

Beredskapslagring av spannmål

Jordbruksverket föreslår att lagring av spannmål i Sverige för beredskap ska grundas på avtal med aktörerna inom sektorn. 

Om man kan lagra spannmål i befintliga anläggningar och använda befintlig infrastruktur för transport och hantering kan det innebära både tidsbesparing och mindre kostnader.

Reglerna för lagring av spannmål bör utformas på så sätt att inte någon utesluts från möjligheten till att teckna avtal. Lagerhållarna kan antingen använda befintliga lager eller bygga nya om det behövs.

Statlig kontroll 

I en snabbt uppkommen krissituation är det viktigt att staten har full kontroll över beredskapslagren för att trygga livsmedelsberedskapen. 

– Vi har i den här utredningen inhämtat underlag från flera olika branschorganisationer och har även haft kontakt med företrädare från bland annat Finland för att ta del av deras erfarenheter, säger Saranda Daka.  

Fakta:  

Utredningen om beredskapslagring av spannmål är en av flera utredningar inom uppbyggnaden av livsmedelsberedskap och civilt försvar som nu lämnas till regeringen. 

I regleringsbreven för 2021 fick Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ett flertal uppdrag inom ramen för uppbyggnaden av det civila försvaret. Uppdragen kompletterades i regleringsbreven för 2022 och 2023. 

Jordbruksverkets roll i det civila försvaret är i huvudsak att arbeta för att Sveriges befolkning ska ha tillräckligt med säker mat, i fredstid såväl som i kris, vid höjd beredskap och ytterst i krig. 

Källa: Jordbruksverket  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste