40 miljoner kronor för att stärka lantbrukets konkurrenskraft

Stiftelsen Lantbruksforskning avsätter i år 40 miljoner kronor i den öppna utlysningen för behovsdriven forskning.

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser 40 miljoner kronor för behovsdriven forskning för ökad konkurrenskraft inom svenskt lantbruk. Foto: Erik Brink

Utlysningen syftar till att stärka konkurrenskraften inom den svenska lantbrukssektorn inom två övergripande tvärvetenskapliga områden - livsmedel samt klimat och miljö. Finansieringen av tillämpad forskning ska leda till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare, skriver Stiftelsen Lantbruksforskning i ett pressmeddelande.

Stiftelsens verksamhet finansieras genom direkta bidrag från branschen samt medfinansiering av statliga medel. Verksamheten är unik tack vare dess nära koppling till lantbrukets praktiska behov och kombinationen av höga akademiska krav.

Akademi och näring

– Vi hade en ökning i ansökningar under förra årets utlysning och hoppas naturligtvis på ännu fler ansökningar i år. Forskare inom relevanta områden från alla landets forskningsmiljöer är välkomna att ansöka, säger Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.

Stiftelsen ställer krav på engagemang i forskningsprojekten från både akademi och näring.

– Vi kräver att de sökande kommer från minst två organisationer. En näringsrepresentant behöver vara knuten till projektet och ska kunna tillföra viktig kunskap och kompetens, som har betydelse för näring, bransch och insamlande organisationer, säger Mattias.

Utlysning i två steg

Stiftelsen ser helst ansökningar för ett- till treåriga projekt med ett rekommenderat sökt anslag på upp till en miljon kronor per år.

Mellan den 3 april och 4 juni går det bra att lämna in ansökan om medel i utlysningens steg 1 och därefter kan de som går vidare till steg 2 skicka in en fullskalig ansökan mellan 20 augusti och 17 september. Beslut om beviljade medel fattas av stiftelsens styrelse i december 2024.

All nödvändig information om stiftelsens fokusområden, avgränsningar och krav, framgångsfaktorer och bedömningskriterier, samt ansöknings- och beredningsprocess finns att läsa i Handboken. Ansökningar som inte följer handbokens instruktioner kommer automatiskt att avslås.

Observera att handboken för 2024 är den som gäller och du ska inte använda tidigare versioner.

Källa: Stiftelsen Lantbruksforskning 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste