”Inga tecken på pågående viruscirkulation”

I kärnområdet utanför Fagersta har man nu påvisat ytterligare ett kadaver, positivt för afrikansk svinpest (ASF). Fyndet oroar dock inte myndigheterna, eftersom vildsvinet uppenbart varit dött länge. 

SVA bedömer att det senaste ASF-positiva vildsvinskadavret varit dött sedan sommaren 2023. Foto: Stefan Wahlberg

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rapporterar att det har hittats ytterligare ett kadaver som visat sig vara positivt för ASF, utanför Fagersta. Kadavret har hittats i samma område som de övriga 62 positiva fynden.

– Då det handlar om ett djur som har varit dött länge påverkar det inte bilden eller bedömningen av utbrottet och vi har inga tecken på pågående viruscirkulation, kommenterar statsepizootolog Karl Ståhl fyndet, i ett pressmeddelande. 

Viruset lever länge

I och med att snön smält bort tas de systematiska sökinsatserna upp igen. Sökarbetet syftar till att kontinuerligt få det bekräftat att ingen smittspridning pågår i området. Likaså vill man hitta och ta bort äldre kadaver som kan finnas kvar i markerna, eftersom virus kan överleva länge i dem och skeletten därmed kan utgöra en smittkälla om friska vildsvin kommer åt dem.

– När sökinsatserna kommer igång ska vi ska inte bli förvånade om vi hittar fler positiva fall som varit döda en längre tid, konstaterar Karl Ståhl.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste