Inför EU-valet: Vänsterpartiets budskap

Söndag den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.
Jordbruksaktuellt bjöd in alla riksdagspartier att dela med sig av sina åsikter och tankar inför det kommande valet. Här kommer Vänsterpartiets svar. 

Hanna Gedin, nummer två på Vänsterpartiets kandidatlista i EP-valet. 46 år, Malmö, Jurist.

Jag växte upp på den skånska landsbygden, i en by på sex hus, omgärdad av åkrar. Doften av gödsel är barndom och frihet. Men jag vet också vilka enorma arbetsinsatser som ligger bakom att vi kan få mat på våra bord. 

Min svärfar växte upp i en statarlänga i en annan del av Skåne. Som första generation blev hans familj del i den klassresa som politiska reformer möjliggjorde. De gick från livegna till anställda. Mycket har hänt sedan dess men jordbruket är fortsatt grundläggande för Sveriges försörjning, särskilt nu när kriser och krig återigen plågar vårt närområde. Det är oroväckande att självförsörjningsgraden är så låg, den borde upp till åtminstone 80 procent.

Det behövs politiska satsningar, villkoren idag är för dåliga. Vinsterna, som det stora oligopolet på mat grossistmarknaden gör, måste komma producenterna till del. EU:s jordbrukspolitik måste ändras för att premiera små och medelstora jordbruk och de som gör stor klimat- och miljönytta.

Statsstödsreglerna måste ändras så att tex lokala biogasanläggningar inte går omkull. EU:s handelspolitik måste ändras - produkter från fjärran ska inte kunna slå ut inhemsk produktion för att de har sämre miljö-, klimat-, eller djurskyddskrav. Vänsterpartiet söker ditt stöd för dessa viktiga förbättringar. 

Hanna Gedin, Vänsterpartiet

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera