Inför EU-valet: Kristdemokraternas budskap

Söndag den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.
Jordbruksaktuellt bjöd in alla riksdagspartier att dela med sig av sina åsikter och tankar inför det kommande valet. Här kommer Kristdemokraternas svar. 

Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraternas toppkandidat i EP-valet. 40 år, skribent. Foto: Kristdemokraterna

EU:s jordbruksstöd behöver vara utformat för att trygga livsmedelsförsörjningen och säkra sektorns lönsamhet. Det är viktigt att Sverige inom detta samarbete värnar den svenska konkurrenskraften.

Svenska bönder är världsledande i god djurhållning, särskilt vad avser att hålla nere antibiotikaanvändningen. Det är något vi ska vara stolta över, men vi ska också vara medvetna om att det till viss del skapat en konkurrensnackdel för svenska bönder, även i kontexten av EU:s inre marknad.

För att svenska bönder ska kunna konkurrera med kontinentens jordbruk på ett bättre sätt bör målsättningen vara högre konkurrensneutralitet inom EU. Det innebär högre minimikrav vad gäller djurhållning i Europa. Men det ställer också krav på svenska politiker att se över nationella regelverk, för att inte genom omotiverade nationella särkrav minska det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Behovet av stora subventionssystem kommer minska i takt med att konkurrensneutralitet uppnås.

Antibiotikaresistens hos människor och djur är ett snabbt växande problem, och utgör ett allvarligt och långsiktigt hot som behöver bekämpas. Frågan är geografiskt gränsöverskridande, varför gemensamma EU-åtgärder och nära samarbete över nationsgränser är centralt. Vi föreslår ett EU-direktiv som förbinder medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja återhållsamhet när det gäller användning av antimikrobiella medel hos människor och djur.

Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraterna

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera