Inför EU-valet: Centerpartiets budskap

Söndag den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.
Jordbruksaktuellt bjöd in alla riksdagspartier att dela med sig av sina åsikter och tankar inför det kommande valet. Här kommer Centerpartiet svar. 

Emma Wiesner, Centerpartiets toppkandidat i EP-valet. 31 år, Stockholm, Energiingenjör. Foto: Centerpartiet

Varför ska lantbrukare rösta på Centerpartiet i EU-valet och hur gynnar vår politik det svenska lantbruket?

Lantbruk påverkas av en uppsjö av olika regelverk, som jordbrukspolitiken, djurvälfärdsregler, växtskyddsmedelsregler, miljö och klimatlagar och energifrågor. I alla dessa frågor kommer jag kämpa för äganderätt, regelförenklingar, stärkt konkurrenskraft för det svenska gröna näringarna och för rätten att bruka sin jord och skog.

I dagsläget är det svenska djurvälfärdsreglerna långt över EU-regler, svenskar grisar får behålla knorren, svenska kycklingar får behålla näbben och svenska kor betar, medan resten av EU:s djur inte får det. Jag kommer kämpa för att höja EU:s djurvälfärdsregler så att de blir mer lika de svenska, då det skulle stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft mycket.

Nästa mandatperiod kommer även jordbrukspolitiken göras om, och Ukrainas medlemskap kommer närmare. För att klara av det måste EU:s jordbrukspolitik bli mer marknadsbaserad och enklare, och framför allt ersätta lantbrukare för samhällsnyttor som marknaden inte värderar, som biologisk mångfald, djurvälfärd och kolinlagring. Det kommer stärka det svenska lantbruket, eftersom vi redan har kanske världens mest hållbara lantbruk.

Ytterligare en viktig fråga är att vi måste få på plats ett nytt regelverk för modern växtförädling, så att gensaxen kan användas. Varje dag som det inte tillåts så förlorar EU:s lantbruk konkurrenskraft, vilket inte är något vi kan fortsätta att tolerera.

Emma Wiesner, Centerpartiet

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera