För fjärde året i rad minskar ekoarealen

Jordbruksmark som brukas enligt ekologiska metoder minskade med 47 100 hektar, eller åtta procent, mellan 2022 och 2023 och uppgick till 550 300 hektar.

Drygt 18 procent av jordbruksmarken i Sverige brukades med ekologiska produktionsmetoder 2023. Foto: Mostphotos

Totalt brukades drygt en femtedel eller 18 procent av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder 2023, visar ny statistik från Jordbruksverket. 

Mellan 2022 och 2023 minskade den helt ekologiskt brukade jordbruksmarken med 45 600 hektar vilket motsvarar drygt åtta procent. Och mark under omställning minskade med 1 500 hektar, knappt fem procent.

Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder. Graf: Jordbruksverket

Minskning för både åkermark och betesmark

Den ekologiskt brukade åkermarken minskade med 39 800 hektar till 421 600 hektar, och betesmarken minskade med 7 300 hektar till 128 700 hektar. 2023 var 77 procent av den ekologiska marken åkermark och 23 procent betesmark.

Mellan 2022 och 2023 minskade antalet företag som brukar ekologisk mark med 542, motsvarande 11 procent, till 4 476 företag. Sedan 2019 har antalet företag minskat med nära 1 200, motsvarande 21 procent, och den ekologiskt brukade arealen med drygt 10 procent. Den genomsnittliga arealen per företag har ökat, en trend som gäller hela jordbrukssektorn.

Mer information finns i rapporten Ekologisk växtodling 2023 som även innehåller regional statistik.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera