Coop skapar ny jätte inom dagligvaruhandeln

Konsumentföreningen Stockholm och dess helägda dotterbolag Coop Butiker och Stormarknader (CBS) går ihop vid årsskiftet.

Sammanslagningen till Coop Östra ska bland annat stärka den lokala konkurrenskraften och addera medlemsvärde. Foto: Mostphotos

Det nya bolaget kommer att gå under namnet Coop Östra och det blir Meta Persdotter, nuvarande vd för CBS, som blir vd för det nya bolaget. 

– Att vi nu samlas under samma namn är ett styrkebesked och en lika efterlängtad som naturlig evolution av verksamheten. Det ger oss kraft att strategiskt och operativt stärka vår lokala konkurrenskraft, addera medlemsvärde och fortsätta arbetet med att bygga Sveriges bästa matkedja med fokus på matglädje, kundmöte och inspiration, säger Meta Persdotter i ett pressmeddelande. 

Lars Ericsson som är nuvarande vd för Konsumentföreningen Stockholm blir i stället senior rådgivare för Coop Östra.

100 procent ägare

Konsumentföreningen Stockholm som är verksam i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland blev delägare i CBS 2015 och köpte resterande aktier 2022. Enligt tidningen Dagligvarunytt har Coop en marknadsandel på cirka 18 procent i dessa län, vilket är högre än det nationella genomsnittet för kedjan.

Starkare roll

– Sammanslagningen av KfS och CBS och bildandet av nya Coop Östra är mycket positivt och kommer att stärka länken mellan medlemmarna och butikerna samt medlemmarnas möjligheter till delaktighet och påverkan. Samtidigt kommer detta att stärka kooperationens roll framåt, utvecklingen av vår affär och erbjudande samt göra oss mer relevanta för våra medlemmar, säger Kerstin Wallentin, styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm.

– Allt sedan slutförvärvet av CBS i början av 2022 har målet varit att KfS och CBS ska samverka i större utsträckning mellan medlems- och butiksverksamheten. Därför är det nu naturligt att arbeta under ett och samma namn och i en gemensam organisation. Detta kommer att leda till ökad tydlighet, effektivare drift, enklare samarbete och bättre fokus till förmån för såväl medlemmar och medarbetare som samarbetspartners och omvärld. Det har varit fantastiska år som vd för KfS men nu är det dags att lämna över stafettpinnen och önska Meta och Coop Östra all framgång, säger Lars Ericsson, vd på Konsumentföreningen Stockholm.

Mer info

2015 förvärvade Konsumentföreningen Stockholm (KfS) en tredjedel av det då KF-ägda Coop Butiker & Stormarknader (CBS). 2022 förvärvades resterande två tredjedelar. KfS blev därmed 100 procents ägare av CBS och har sedan dess verkat parallellt med CBS med fokus på koncernfrågor, ägarstyrning och aktiviteter riktade mot för föreningens drygt 1,3 miljoner medlemmar i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Östergötland. CBS har ansvarat för försäljning och drift av koncernens nära 200 butiker.

Namnet Coop Östra är utvecklat för att representera verksamhetens geografiska läge liksom att anknyta till namnstrukturen hos övriga föreningar inom Coop i Sverige. Det nya föreningsnamnet introduceras successivt från och med stämmobeslutet den 25 maj 2024. Fram till den officiella starten av Coop Östra den 1 januari 2025, sker ett förberedande arbete för att bland annat sammanfoga de båda bolagens organisation, erbjudande och identitet.

Källa: Coop butiker & stormarknader

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera