De får Lantmännens stipendium

Varje år delas jord till bord-stipendiet ut. I år får Annie Emilsson och Martin Fornander det för deras uppsats ”The Impact of Data-Sharing Technology on Farmers’ Sustainability Work”.   

Agronomekonomerna Annie Emilsson och Martin Fornander får Lantmännens jord till bord-stipendie för deras uppsats ”The Impact of Data-Sharing Technology on Farmers’ Sustainability Work”. Foto: Lantmännen

Genom stipendiet vill Lantmännen belöna studenter och alumner för arbeten som bidrar till att utveckla företag inom branschen på ett hållbart och lönsamt sätt. Något som Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen menar att årets pristagare gjort.

– Att säkra upp svenska lantbrukares ägande och kontroll av sina datauppgifter samt att möjliggöra utbyte och rapportering av dessa datauppgifter som underlag för att skapa produktivitet, lönsamhet och hållbarhet är en av svenskt lantbruks mest strategiska frågeställningar. Detta belyser examensarbetarna på ett förtjänstfullt vis i sitt arbete, säger Patrik Myrelid, i ett pressmeddelande.

Glada och stolta

Annie Emilsson och Martin Fornander är agronomekonomer och tog examen 2023. Annie jobbar nu som managementkonsult och Martin är jordbruksförvaltare.

– Vår uppsats om datadelningsteknologins påverkan på lantbruksföretags hållbarhetsarbete kändes relevant för stipendiet men framför allt för lantbruksnäringen, och jag är både stolt och glad över att även Lantmännen tycker det, säger Annie Emilsson. 
 
– Jag är mycket glad över denna utmärkelse. Uppmärksamheten kan hjälpa till att sprida våra insikter och främja innovativa lösningar för hållbarhet och lönsamhet inom svensk lantbrukssektor, säger Martin Fornander.  

Motivering:

"Stipendiaterna har på ett förtjänstfullt sätt ringat in en relevant frågeställning i masteruppsatsen, vilken belyser den kritiska kopplingen mellan hållbarhet och digitalisering inom jordbruket. Studien adresserar de utmaningar som lantbrukare står inför i att implementera metoder som är mer hållbara, minska miljöpåverkan, tillgodose den växande befolkningens behov och parallellt nyttja nya digitala lösningar och datadelning.  

Kommittén anser att stipendiaterna genom sitt arbete starkt bidragit till ökad kunskap och djupare förståelse kring betydelsen – från jord till bord - av datadelningsteknologi inom lantbruket som en väsentlig parameter för utvecklingen av mer hållbara metoder och ökad lönsamhet inom jordbruket."

Fakta: Mer om masteruppsatsen

Slutsats: "Visar att lantbrukare har förbättrat sitt hållbarhetsarbete genom att använda datadelningsteknologi, men det är inte helt säkerställt att den isolerat påverkat förbättringarna. Men möjligheten att samla och lagra data i ett system har genererat en övergripande förståelse för gårdens data och hållbarhetsprestanda och studien bidrar till en djupare förståelse av datadelningsteknologi inom lantbruk och dess samband med hållbarhet." 

Läs studien: https://stud.epsilon.slu.se/19315/

Källa: Lantmännen

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera