Föreslår flera regelförenklingar

EU-kommissionen presenterar ett paket med regelförenklingar gällande CAP för att avhjälpa den pressade situationen som drabbar lantbrukare inom EU.

 

Under Rådsmötet den 15 mars föreslog Jordbruksministrarna flera förenklingar för att minska den administrativa bördan för lantbrukarna. 
Foto: Madeleine Rapp


Under ett tidigare Rådsmöte föreslog jordbruksministrarna bland annat en möjlighet för medlemsstater att ge undantag från vissa grundvillkor. Exempelvis skydd av mark under känsliga perioder (GAEC 6), diversifiering av växtföljd (GAEC 7) samt kravet om fyra procent miljöytor (GAEC 8). Förslaget väntas antas den 13 maj.

Jordbruksministrarna diskuterade även andra sätt att minska den administrativa bördan och hur lantbrukares roll i livsmedelskedjan kan stärkas. Man lyfte möjligheten att stärka direktivet om otillbörliga affärsmetoder (Unfair Trading Practices, UTP) men diskuterade även snabbare processer för att godkänna de nationella strategiska planerna, en översyn av vissa tekniska aspekter, så som geolokalisering vid kontroller av CAP. Flera ministrar ville även skjuta på införandet av avskogningsförordningen eftersom det är oklart hur berörda aktörer ska leva upp till kraven i lagstiftningen. De pekade på att kraven skulle innebära en ökad administrativ börda och svårighet att lösa praktiska moment gällande spårbarhet.

Tysklands jordbruksminister föreslog att gränsen för statsstöd som inte kräver notifiering till EU-kommissionen, de så kallade ”de minimis” ska höjas från 25 000 euro till 50 000 euro. Något som flera medlemsländer höll med om. Det rapporterar LRF:s Brysselnytt.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera