Ukraina – ett steg närmare EU

Nu har Ukraina uppfyllt EU:s kriterier för att kunna inleda medlemskapsförhandlingar. Det skriver Sveriges radio Ekot.

Ukraina uppfyller nu kriterierna för att EU ska kunna starta en medlemskapsförahdnling med landet. Men ännu finns det hinder innan Ukraina skulle kunna bli medlem i EU. Foto: Mostphotos 

– EU-kommissionen bedömer att både Ukraina men också Moldavien har uppfyllt de kriterier som man tidigare har satt upp för att starta medlemskapsförhandlingar. Båda de här länderna blev så kallade kandidatländer i slutet av förra året. Men det var några saker som skulle fixas först till exempel korruptionsbekämpning och åtgärder när det gäller minoriteters rättigheter med mera, säger Ekots Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden, i Ekot.

Men nu tycker kommissionen att kraven är uppfyllda, och nu blir det upp till alla EU:s medlemsländer att besluta om medlemskapsförhandlingar ska börja.

Ungern varit emot

Enligt Ekot har detta diskuterats på ett möte under fredagen, men ännu har inget beslut tagits. Men enligt Andreas Liljeheden finns det fortfarande stora hinder för att dessa förhandlingar ska starta. Alla medlemsländerna måste nämligen säga ja och Ungern har tidigare sagt nej.

– Samtidigt finns det många andra länder som trycker på för att man ska fatta det här beslutet och det är ganska snart, säger Andreas.

Lång väg att gå

Efter Belgien kommer ordförandeskapet att gå vidare till just Ungern och då är det många som befarar att beslutet kan dröja.

– Men bara för att man startat medlemskapsförhandlingarna så betyder det inte att man är i närtid blir medlem i EU. Utan då pratar vi om många många år. Kanske årtionden innan Ukraina eller Moldavien skulle kunna bli medlemmar i EU sannolikt.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera