Framtidens jobb finns inte i dag

Krönika: Kommer det finnas arbetstillfällen för våra barn när de blir stora? Vad ska de plugga för att lyckas på arbetsmarknaden när de blir vuxna? När jag lyssnade på ett föredrag av professorn Micael Dahlen från Handelshögskolan var budskapet tydligt; oroa er inte! De jobb som våra barn kommer att få finns inte i dag. Tryggt att veta. Men gäller det alla branscher och vilka jobb är det som inte finns inom lantbruk i dag men som kommer skapas i framtiden? 

 

Om inte handelsprofessorn hade svaren på vilka jobben är så känns det förmätet av mig att ens gissa. En sak tror jag dock vi kan slå fast; den viktigaste kompetensen för framtidens arbetsmarknad bör vara en dokumenterad förmåga att lära sig nytt. Det kommer vara en framgångsfaktor både för företagsledarna och medarbetarna oavsett bransch, inte minst inom lantbruket. Hur ska man då söka ny kunskap? En inte främmande tanke är att ställa frågor till AI. Som man frågar får man svar är en gammal devis. Om den gällde förut så blir den än viktigare med den nya kunskapskällan. Några yrken kommer säkert vara förfining av kravställande och faktagranskning för att veta att vi lär oss rätt saker och kan dra korrekta slutsatser utifrån svarsresultat, oavsett bransch.

PwC släppte i maj en rapport som lyfter hur klimatförändringarna kommer att rasera produktionen av mat och mineraler till 2050. Ris, vete och majs står för 42 procent av alla kalorier som världens befolkning konsumerar. På grund av högre temperaturer och torka bedöms riskerna för vete­odlingen öka med 50 procent, motsvarande siffra för ris är 90 procent. En otäck utveckling med en växande världsbefolkning. Sveriges placering på världskartan ger oss dock stora möjligheter ur ett produktionsperspektiv och kanske också ur andra aspekter såsom livsmiljöer för människor och för djurhållning. Att tro att det kommer skapas nya behov och därmed nya yrken kopplat till dessa hot och möjligheter avseende livsmedelsproduktion givet nya förutsättningar geografiskt, borde inte vara en högoddsare. 

Alla kan inte ha jobb som vi inte känner till i dag. Det finns ändå några grundläggande behov för mänskligheten. En snabb koll i SCB:s statistikbas över vilka utbildningar som möter behoven 2040 ger hopp för de som vill jobba med djur och natur; naturbruksutbildning och veterinärutbildning möter identifierade bristyrken. Annars handlar det mest om behov att ta hand om sjuka eller utbilda våra ungdomar i framtiden. Men vad har vi för jobb i dag som inte fanns för 30 år sedan? Om någon hade sagt drönarpilot, apputvecklare eller vertikalodlare så hade i alla fall jag sett ut som ett frågetecken.

 

Rolf Åttingsberg 
Handelsbanken

Artikeln publicerades måndag den 10 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera