Sätter standarden för framtidens växtnäring

INFÖR BORGEBY. Genom projektet CiNURGi ska RISE hjälpa till och driva på utvecklingen av framtidens växtnäring.

En av forskarna som är med i projektet är Per-Anders Algerbo, teknik-agronom på RISE. Han har precisionsodling som specialintresse, men arbetar med hela kedjan från etablering till skörd och även med frågor som rör växtnäring. Foto: Privat

Att tillverka hållbar växtnäring genom att ta vara på restströmmar från exempelvis stallgödsel eller avloppsslam är en ambition som delas av många företag. Men det finns många hinder på vägen och frågetecken som behöver rätas ut. Och framför allt behöver framtidens lösningar vara kompatibla med den utrustning som redan finns inom lantbruket och näringen måste göras tillgänglig för grödorna. Det treåriga EU-projektet CiNURGi Interreg Baltic Sea Region som leds av RISE syftar till att driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi för näringsämnena.

– I detta EU-projekt, som engagerar länderna runt Östersjön, ska vi försöka få acceptans och affärsmöjligheter för dessa gödselmedel och se vilken nytta det kan göra. För det behövs standarder och certifieringar för att få en enhetlig syn vad gäller både tillverkning, användning och var restströmmarna kan komma ifrån, säger Per-Anders Algerbo från RISE, som är en av forskarna som arbetar med projektet för Sveriges del.

Testa praktiskt

En del i projektet handlar om att samverka med de företagen som jobbar med att ta fram nya gödselmedel i de olika länderna och att bistå dem för att underlätta utvecklingen av produkter som fungerar i praktiken och som följer de krav och regelverk som finns.

– Vi kollar på metoder för att testa hur de här produkterna beter sig och ställer krav på dem både innehållsmässigt och exempelvis hur de ska lösas upp om man gör pellets, granuler eller flytande produkter, säger Per-Anders och berättar att man exempelvis hjälper företagen så att de kan testa sina produkter rent praktiskt.

Rena strömmarna

Några företag och organisationer som direkt medverkar i CiNURGi-projektet är More Biogas, VA-Syd och PEAB. Andra företag som RISE samverkar med i projektet är exempelvis företag som Ekobalans, EasyMining, med flera som har produkter baserade på restströmmar med avsikt att cirkulera växt­näringen. Och några av utmaningarna de står inför handlar exempelvis om att rena strömmarna från tungmetaller och andra organiska föreningar som man inte vill ha med i slutprodukten. Där kikar man exempelvis på olika sätt att göra detta uppströms. Produkterna bör även fungera att sprida med befintlig spridningsteknik för att de ska bli accepterade.

–  Men det gäller inte bara att få ut det i form av pellets, granuler eller i flytande form, det gäller att näringen blir tillgängligt också när grödan väl behöver den och kan ta upp den. Så att vi inte får läckage eller att det dröjer innan vi får ut effekten.

Var hittar man er på Borgeby?

– Vi står i Monter N9 och kommer att finnas på Framtidsområdet, där vi kommer vara med och lyfta frågorna om framtidens cirkulära växtnäring, RNF. Vi kommer ha med några av företagen vi samverkar med och visa upp lite olika produkter och odlingsformer. Vi kommer diskutera lite olika strategier och spridningstekniker och förhoppningsvis få till en bra dialog med lantbrukarna kring behov och användning. Vi kommer även ha seminarier båda dagarna kring det här. Tanken är att vi pratar om CiNURGi mer generellt och att vi ska låta företagen berätta lite om sig själva och sina produkter.

Fakta: CiNURGi

  • Huvudmålen med projektet är att få till effektivare användning av näringsämnen och återvunna gödselprodukter och därigenom bana väg för hållbar, klimatneutral livsmedelsproduktion, ökad mat och minska övergödningen i Östersjön. Inom projektet kommer återvinningen av näringsämnen att studeras från flera olika vinklar:
  • Utveckla och främja standarder för säker och hållbar återvinning av näringsämnen.
  • Utveckla strategier för att genomföra återvinning av näringsämnen som en åtgärd för att förbättra nationella och regionala näringsbalanser.
  • Öka acceptansen och användningen av återvunna näringsämnen.
  • Skapa affärsmöjligheter kring näringsåtervinning.
  • Förbättra politikens samstämmighet när det gäller återvinning av näringsämnen i Östersjöregionen.

 

Borgeby Fältdagar pågår mellan den 26 och 27 juni. 

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera