Ersättning för precisionsjordbruk snart tillgänglig för alla

Från 2025 kommer den ettåriga miljöersättningen för planering av precisionsjordbruk att kunna sökas i hela landet.

Grunden för utökningen är ett förslag från regeringen som nu fått godkänt av EU-kommissionen. Foto: Carolina Wahlberg

2023 infördes en ny ettårig miljöersättning för precisionsjordbruksplanering som riktade sig till lantbrukare med åkermark i nitratkänsliga områden. Men från och med nästa år kommer ersättningen gå att söka i hela landet.  Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Syftet med ersättningen är att lantbrukare ska planera sin växtodling och gödsling för att minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel läcker ut i våra vatten. Genom ett effektivt växtnäringsutnyttjande som anpassas efter grödans behov blir det mindre outnyttjad växtnäring kvar i marken och risken för urlakning minskar.

– Vi har sett att intresset för ersättningen ökat i år jämfört med förra året, men det finns fortfarande utrymme för fler lantbrukare att söka. Vi hoppas att den geografiska utökningen underlättar ett effektivt nyttjande av växtnäringen och ger ett minskat läckage även i de områden som inte omfattades av ersättningen från början samt att vi når målen med ersättningen, säger Else-Marie Mejersjö, utredare på miljöanalysenheten.

Villkor för ersättningen:

För att kunna söka ersättningen finns det några villkor som man behöver planera för i god tid:

– Lantbrukaren behöver bland annat ha en markkartering som är högst 10 år i samband med att man lämnar in sin SAM-ansökan. Så saknas en aktuell markkartering behöver man beställa en i god tid. Ett annat villkor är att dräneringsbrunnar ovan mark med ytvattenintag ska vara omgivna av en bevuxen zon. Om man ska höstså ett skifte i år som man vill söka ersättning för 2025 är det enklast att så runt dräneringsbrunnen redan i samband med höstsådden, säger Else-Marie.

Mer information om vilka villkor som gäller för ersättningen finns på Jordbruksverkets hemsida 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera