Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Årets svenska spannmålsskörd var som bekant mycket problematisk på de flesta håll i landet. Försommarens torka avlöstes av ett ihållande regn, vilket påverkade både avkastning och kvalitet. Foto: Madeleine Rapp

Den konventionella gröda som visar på minst nedgång för toppnoteringen är grynhavre med en nedgång på 5 procent där Vallberga Lantmän har en skördenotering på 317 kr / 100 kg. 

Även för ekologiska spannmål var grynhavre vinnare med en nedgång på 5 procent till 353 kr/100 kg som betalades av Svenska Foder.

Lägre skörd och sämre kvalitet

Årets svenska spannmålsskörd var som bekant mycket problematisk på de flesta håll i landet. Försommarens torka avlöstes av ett ihållande regn, vilket påverkade både avkastning och kvalitet.

 Jordbruksverkets senaste prognos visar på en spannmålsskörd på 4,2 miljoner ton, men något som dessutom sticker ut extra i år är det exceptionellt dåliga kvalitetsutfallet för flertalet grödor. 

Efterlikviden från  de ekonomiska föreningarna i år blev: KLF 0 procent, Lantmännen 2,0 procent, Vallberga Lantmän 3,5 procent på spannmål och 1,0 procent på oljeväxter samt Varaslättens Lagerhus 6 kr/dt.

Eko fortsätter att backa

Svagare konjunktur har slagit hårt mot försäljningen av ekoprodukter. Även om avkastningen varit lägre än normalt så pressas premierna för ekologisk spannmål av svagare efterfrågan vilket framförallt påverkar den ekologiska foderspannmålen, skriver Lantmännen. 

Svenska Foder och Vallberga i Topp

När högst utbetalda priser under hösten jämförs inklusive efterlikvider ser det ut så här:

Det högsta kvarnvetepriset i skörd 2023 noterades till 291 kr / 100 kg, och erbjöds av Svenska Foder. Toppriset ligger 33 kr lägre än högsta nivån 2022. 

Vallberga Lantmän kunde betala bäst för maltkorn med ett pris på 326 kr/100 kg, 35 kr under toppriset 2022.

Högst notering för oljeväxter togs hem av Lantmännen Skåne med ett pris på 534 kr/100 kg för leverans i Karlshamn. 160 kr lägre än 2022.

Kvalitetsregleringar 

I prisredovisning som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att leverera till. Det som inte syns i de här tabellerna är också att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara.

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar.  Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, några har även proteinreglering för fodervete, vad som är accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse.

I år har även en del av aktörerna justerat sina skalor för falltal på råg, gråfärgning av havre och proteingräns för vete för att nyttja årets skörd på bästa sätt.

Volym eller areal

Inte heller syns det hur kontrakten är formulerade i tabellerna. Hos de större aktörerna kontrakteras volymen som man vill leverera medan hos KLF och Vara Lagerhus kontrakteras istället arealen. 

För en korrekt bedömning vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknadspriserna kan variera.

Skördepriser 2023, högsta pris i Sverige och förändring
  Högst notering (kr/100 kg) Förändring 2022/2023
Kvarnvete 291 -10%
Fodervete 229 -26%
Råg 245 -20%
Maltkorn 326 -10%
Grynhavre 317 -5%
Åkerböna 343 -15%
Raps 534 -24%
Kvarnvete, KRAV 365 -15%
Råg, KRAV 274 -18%

 

Prisområde Väst

Slutpriser för leverans i skördepool inklusive efterbetalning

Kr/100 kg Lantmännen Svenska Foder Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 255–267 272–291 291
Höstvete, foder 199–211 208–217 214
Vårvete Quarna - 359–371 367
Råg 240–245 237–238 244
Korn, malt 296–308 303–314 311
Korn, foder 197–209 203–212 207
Havre, gryn 297–309 301–310 306
Havre, foder 219 208–218 209
Åkerböna - 329–336 333
Foderärt 326 313–322 299
Raps 502–514 500–506 511

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår även teckna tidigt tillägg. 
Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Lantmännens prisområde Väst exluderat Karlstad och Säffle som finns med i prisområde norr om Mälaren.
Maltkorn avser Planet/Prospect/Laureate.

 

Prisområde Sydost
Slutpriser för leverans i skördepool inklusive efterbetalning
Kr/100 kg Lantmännen, Kalmar/Öland Swedish Agro, Kalmar
Höstvete, kvarn 257 258
Höstvete, foder 201-213 208
Vårvete - 316
Råg - 213
Korn, malt 292 294
Korn, foder 197 194
Havre, gryn - 296
Havre, foder - 199
Åkerböna - 328
Foderärt - 303
Raps 504 498


Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt. .
Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.
 

Prisområde Norr om Mälaren
Slutpriser för leverans i skördepool inklusive efterbetalning
Kr/100 kg Lantmännen Svenska Foder, Grillby Swedish Agro, Värmland
Höstvete, kvarn 245–266 277 250

Höstvete, foder

189–211 197 190
Vårvete 330–333 336 314
Råg 242–244 - 223
Korn, malt 287–307 300 290
Korn, foder 187–209 192 188
Havre, gryn 287–307 290 291
Havre, foder 199–219 198 198
Åkerböna - - 293
Foderärt 312–326 302 303
Raps 498–512 498 488

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt.
Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Leveransort Karlstad är inkluderad i sammanställningen.
Maltkorn Planet/Prospect.

 

Prisområde Skåne/Syd
Slutpriser för leverans i skördepool inklusive efterbetalning
Kr/100 kg Lantmännen, Skåne Svenska Foder KLF Vallberga Lantmän
Höstvete, kvarn 256–270 281–291 258–267 268
Höstvete, foder 200–214 207–217 196–205 229
Vårvete 335–347 340–350 336–345 348
Råg 227–240 236–238 222–230 -
Korn, malt 299–311 304–314 287–295 327
Korn, foder 193–209 202–212 191–200 226
Havre, gryn 299–311 298–310 302–310 317
Havre, foder 203–219 206–218 201–210 227
Åkerböna - 324–336 330 343
Foderärt 326 311–322 312–320 -
Raps 514–534 509–526 481–490 495

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår även teckna tidigt tillägg. 
Lantmännen vårvete och grynhavre är Natur +
Maltkorn av sorten Planet/Prospect/Laureate.
KLF råg är ej stråförkortad.
Vallberga oljeväxter är pris fritt gården.
Lantmännens, Svenska Foders och KLF:s priser redovisas som leverans till ort med minimalt prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

 

Ekologisk spannmål, KRAV
Slutpriser för leverans i skördepool, med lägsta ortsavdrag, inklusive efterbetalning
Kr/100 kg KLF Lantmännen Svenska Foder Swedish Agro Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 350 357 365 353 359
Höstvete, foder 250 275 272 246 239
Vårvete 400 388 422 358 359
Råg 240 265 - 233 274
Korn, malt 330 367 370 347 367
Korn, foder 240 265 262 243 236
Havre, gryn 345 347 353 328 347
Havre, foder 230 235 242 218 237
Åkerböna 430 459 482 431 479
Raps 850 - 812 856 813

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår även teckna tidigt tillägg. 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera