Skärgårdsjordbruk visas i digital utställning

Stockholms läns museum visar upp livet på Skärgårdsjordbruket Brottö som det ser ut både i dag och tidigare i gårdens historia.

 

Genom ett unikt bildmaterial från släkten Jansson som bott, levt och brukat jorden på Brottö gård i generationer kommer besökarna att kunna ta del av hur Skärgårdslantbruket fungerar både i nutid och hur det var förr.Foto från utställningen


Nu kan den som vill upptäcka kulturreservatet Brottö och skärgårdsjordbruket som finns där genom en digital resa till Stockholms skärdgård som nu visas på museet.

– Sedan 2022 har vi på länsmuseet arbetat med att dokumentera livet på Brottö, vi har gjort flera besök, intervjuat familj och släkt från Brottö gård, och inte minst fått ta del av ett stort antal fotografier som vi lånat in till länsmuseet. Vi hoppas att många hittar till utställningen och denna bildskatt, berättar Moa Beskow, etnolog och utställningsproducent på Stockholms läns museum i ett pressmeddelande.

Utställningen tillåter besökarna att lära sig mer om hur det småskaliga skärgårdsjordbruket både i nutid och dåtid. Bland annat genom ett unikt insamlat bildmaterial från släkten Jansson som bott, levt och brukat jorden på Brottö gård i generationer. Genom att museet samlat in bilderna och berättelserna bevaras de även för framtiden. 

– Det känns angeläget att berätta historien om Brottö skärgårdsjordbruk och om kulturreservatet. Att dessa typer av kulturmiljöer finns kvar är inte självklart. Det vi vill förmedla är inte bara historien om hur man har levt i skärgården i generationer bakåt i tiden utan också att det här sättet att bruka jorden faktiskt bidrar till att förbättra livsmiljön för både djur och växter här idag, säger Eva Skyllberg, museichef på Stockholms läns museum.

Förutom att ge en inblick i vardagslivet på en skärgårdsö får man genom utställningen även veta mer om kornas viktiga roll för landskapet och för den biologiska mångfalden på ön. 

 

Med utställningen vill man inte bara skildra historien utan också belysa hur jordbruket gynnar landskapet och den biologiska mångfalden. Foto: Stockholms läns museum

 

Om kultur­reservatet ­Brottö skärgårds­jordbruk

Brottö skärgårdsjordbruk instiftades av Länsstyrelsen år 2004 och är det enda statliga kulturreservat i Stockholms län. Reservatet innefattar 138 hektar mark, varav 66 hektar är på land. Förutom delar av Brottö hör även tre intilliggande öar till reservatet.

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera