Hur tror du lantbruket kommer utvecklas de närmaste tio åren?

Vi frågade två studenter hur de ser på framtidens lantbruk. Först ut är Cecilia Jansson som läser till Agrotekniker.  

Lantbruket kommer att fortsätta att utvecklas och ständigt arbeta mot nya mål när våra lagar och miljökrav blir allt hårdare. Klimatet förändras, vår inhemska produktion behöver öka och lantbrukarna kommer behöva skapa bättre produktionsmöjligheter.Lantbrukare och forskare kommer tillsammans hitta lösningar och hämta kunskap genom Artificiell intelligens, AI.

Framtidens lantbruk kommer bli mer digitalt och det kommer att gynna både vår landsbygd och samhället med en hållbar primärproduktion. Det finns stora möjligheter att dra nytta av tekniken för att kunna använda våra resurser bättre.

Precisionsodling är på frammarsch och kommer i framtiden innebära en ännu större vinst för lantbrukaren både ekonomiskt, tidsmässigt och ur ett hållbart perspektiv. Lantbrukaren kan öka sin produktion, gödsla efter markens behov och därav minskas risken för övergödsling och användningen av bekämpningsmedel på fälten.

Drönare kan i dag läsa av fälten och utifrån det skapa en bild av hur grödorna ser ut. Med hjälp av AI och framtidens utveckling kommer lantbrukaren kunna övervaka sina fält och genomföra punktinsatser på fältet vid behov.

Det kommer bli mer självkörande maskiner i framtiden. Både i våra djur­stallar och ute på fällt, men även inom skogsbruket, med hjälp av de digitala skogsbruksplanerna som finns i dag.

Cecilia Jansson

Ålder: 36

Studerar: Agrotekniker i Skara.

Vad du vill jobba med i framtiden?
Det är så spännande med denna utbildningen. Man får upp ögonen för något nytt varje dag.  Men jag vill arbeta inom nötköttsproduktion, kanske som rådgivare. Sedan kommer jag från ett familjeföretag där vi har nötköttsproduktion, som jag gärna skulle vilja fortsätta med på något vis.

Digitalisering inom mjölkproduktion utvecklas och effektiviseras ständigt, inom köttproduktionen ligger utvecklingen efter. Framför allt inom nötköttsproduktionen. Här finns det mycket potential att hämta med hjälp av AI. Kameraövervakning kommer att vidareutvecklas för att läsa av hälsostatus, djurens vikter, ha kontroll över djuren på bete samt hur betena ser ut – allt för en bättre produktion.

Jag tror att det kommer bli ett genomslag med virtuella stängel, så länge det inte utsätter nötkreaturen för stress. Det finns många positiva fördelar, bättre betesstrategi och möjlighet att värna om naturbetesmarkerna, skydda känslig fauna och hantering av fysiskt stängsel reduceras kraftigt samt minskad kostnad av stängsel.

Lantbrukare behöver energieffektivisera och med hjälp av forskare och AI kommer de kunna göra detta. Många är redan på god väg med sol och vindkraft, biokolpannor och batterilager på gården för att minska sina energikostnader. Men lantbruket är skört och blir hårt drabbat om en kris skulle ske. Det behövs en bättre krisberedskap tillsammans med energieffektivisering för att kunna överleva denna oroliga omvärld och klimatförändringar.

Vi har mycket att hämta och lära oss av AI, men vi får inte glömma att den inte ersätter ett mänskligt ”djuröga” och möjligheten att gräva ner våra händer i jorden vi brukar.

Cecilia Jansson 

Studerar till Agrotekniker

 

 

Artikeln publicerades fredag den 28 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste