Osäker framtid för Odling i Balans

Styrelsen har beslutat att förbereda för avveckling. Saknad av långsiktig finansiering ligger bakom.

Under åren har många olika försök och projekts genomförts på Odling i Balans pilotgårdar. Här syns försök med samzoner. Men om man inte kan få till en långsiktig finansiering kan organisationen komma att upplösas. Foto: Helena Elmquist

I ett pressmeddelande skriver Odling i Balans att det dock finns möjlighet att avbryta avvecklingsprocessen om finansieringsförhållandena ändras. Man skriver även att det fortfarande pågår sonderingar för att komma till en lösning för en mer långsiktig finansiering. Om föreningen ska upplösas krävs beslut vid två föreningsstämmor. Tidigt i höst ska styrelsen först ta beslut om en avveckling ska föreslås och kommer i så fall därefter kalla till två föreningsstämmor. 

Odling i Balans verksamhet grundar sig på 16 pilotgårdar. Gårdarna ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbete och är valda för att representera olika delar av landet, klimatförhållanden, jordarter och produktionsgrenar. Gårdarna användas för olika projekt, uppdrag, besök och demonstrationer. Odling i Balans är tänkt att verka som en länk mellan forskning och praktik.

Rätt i tiden

I pressmeddelandet står det: ”Odling i Balans har aldrig varit så rätt som nu. Demogårdar är hetaste modet i EU. Inte minst inom stora utlysningar av EU-medel för forskning och utveckling. Där är så kallade living labs (levande laboratorier) och lighthouse farms (demogårdar) många gånger ett krav för finansiering.”

Det finns en målsättning inom EU att bygga upp 100 levande laboratorier för jordhälsa till 2030.

”Här passar Odling i Balans som handen i handsken och efterfrågan på vår medverkan i projekt är stor.”, skriver organisationen.

Utmanande basfinansiering

Odlings i Balans menar att efterfrågan på deras tjänster är god, men att det är basfinansieringen som är utmanande. Sedan starten 1991 har föreningen helt finansierats av medel från intressentföretag och organisationer samt via projektmedel.

Organisationen skriver att det inte är rimligt att långsiktigt tillhandahålla och utveckla infrastrukturen av demogårdarna utan offentlig basfinansiering. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 juli 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste