Lantmännens skördeprognos 2024: 5,4 miljoner ton spannmål

Efter fjolårets historiskt sett dåliga skörd, bland de sämsta på 30 år, går vi nu mot en skörd som är den viktigaste på länge. Lantmännens prognos för årets svenska skörd uppgår till 5,4 miljoner ton spannmål. Det är att betrakta som en genomsnittlig skörd sett till de senaste åren. 

Per Germundsson, chef försörjning och försäljning spannmål, Lantmännen Lantbruk. 
Foto: Lantmännen

– Ett försenat vårbruk och den blöta vintern och torra försommaren i stora delar av landet gör att

årets vårgrödor kommer ge en generellt lägre skörd, samtidigt som höstgrödorna ser bättre ut. Vad gäller kvaliteten på årets skörd har lantbrukarna gjort de insatser som går, men kvalitetsutfallet bestäms till stor del av vädret under skörd, säger Per Germundsson, chef försörjning och försäljning spannmål, Lantmännen Lantbruk. 

Det finns regionala skillnader i skördeprognosen, där exempelvis västra delarna av Götaland och Östergötland samt områden i Skåne går mot en bra skörd. Vikbolandet och södra Gotland är två områden som däremot drabbades extra hårt av försommartorka och som ser ut att få ett lägre skördeutfall. Även inom ovan nämnda geografiska områden förekommer variationer. 


Återhämtning för produktionen

Fjolårets skörd på 4,3 miljoner ton spannmål var bland de sämsta på 30 år och Sverige, som vanligtvis exporterar spannmål, har i stället behövt importera för att täcka behovet.  

– Konkurrenskraften och lönsamheten i lantbruket behöver stärkas för att täcka de stora investeringsbehoven, klara klimatomställningen och säkra Sveriges livsmedelsförsörjning. Exempelvis behövs investeringar på över 50 miljarder kronor i klimatanpassningar såsom bevattning och dränering. Här krävs att såväl marknaden som politiken agerar då lantbrukets lönsamhet inte tillåter investeringar i den storleken, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen.  

Lantmännen förväntar sig en återhämtning för den svenska spannmålsproduktionen. 
Foto: Erik Brink


Fakta  

Beskrivning av ett normalår 
Ett normalår beräknas som snittet över fem år efter det att bästa och sämsta året räknats bort från de senaste sju åren. På så sätt anpassas värdet för ett normalår kontinuerligt. 2024 prognostiseras skörden till 5,4 miljoner ton spannmål vilket är att betrakta som en normalstor skörd.  

Beräkningen bakom Lantmännens skördeprognos  
Skördeprognosen baseras på en avkastningsberäkning som bygger på väderdata, nederbörd, temperatur samt arealuppgifter för varje län, vilka lantbrukarna i Sverige skickat in till Jordbruksverket. Även historiska uppgifter, exempelvis avkastning för liknande år, vägs in. Men det är samtidigt viktigt att beakta att även om Lantmännen gjort flera beräkningar, utifrån flera säkerställda datakällor, finns det alltid en viss osäkerhet i prognoser. Vädret under den resterande delen av sommaren och under skörden påverkar också både den faktiska volymen och kvalitén. Hur årets skörd blir vet vi säkert först när lantbrukarna har bärgat sin skörd och resultatet har sammanställts. 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 juli 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste