Lantmännens framtidsgård Viken är sedan 1 juli medlem i Arla

Arla och Lantmännen inleder dessutom ett nytt samarbete för att driva utvecklingen mot en hållbar och produktiv svensk mjölkproduktion.

Genom samarbetet på Framtidsgården Viken vill Arla och Lantmännen bidra till hela branschens gröna omställning. Foto: Lantmännen 

Framtidsgården Viken är Lantmännens mjölkgård med 440 mjölkkor samt 450 kvigor och kalvar. Gården har sedan tidigare varit en plats för foderförsök inom Lantmännens foderutveckling.

Nu kommer arbetet på gården att utvidgas i samarbete med Arla för att omfatta fler viktiga aspekter av framtidens mjölkproduktion, som djuromsorg, markanvändning, kolinlagring och användning av fossilfria insatsvaror med målet att främja utvecklingen av hållbar mjölkproduktion och uppfylla klimat- och miljömålen, skriver Arla i ett pressmeddelande.

– Genom samarbetet på Framtidsgården Viken vill Lantmännen och Arla bidra till hela branschens gröna omställning. Ambitionen är att Viken ska driva fossilfri, produktiv och lönsam mjölkproduktion. Redan 2021 presenterade vi tillsammans med andra i branschen potentialerna för framtidens svenska mjölkproduktion och det är nu ett naturligt steg att stärka samarbetet ytterligare och på Viken kunna visa upp framtidens lösningar i praktiken, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen och tillägger: 

– Vi vet att målsättningarna är genomförbara rent tekniskt, men det krävs reellt ansvarstagande från marknaden och stöd från politiken för att realisera det på bred front.

Goda förutsättningar

– Efter att svensk mjölkproduktion minskat under flera decennier finns nu en ny framtidstro i branschen. I Sverige har vi tillgång till mark, goda förutsättningar att odla vall och kunniga lantbrukare som ger oss bland de bästa förutsättningarna i världen för att utveckla en hållbar och fossilfri mjölkproduktion. Vi behöver öka vårt bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen, säger Åse Arnbratt, chef för gårdsnära hållbarhetsfrågor på Arla.

Kräver engagemang i hela värdekedjan

Det kan vara utmanande för enskilda lantbruksföretag att ta de risker som är förknippade med att delta i spjutspetsprojekt där nya fodersammansättningar och markanvändningar utvecklas.

På Framtidsgården Viken får Arla och Lantmännen möjlighet att testa metoder och inspirera mjölkföretagare att ta nästa steg.

Genom Arlas FarmAhead-program med klimatdata på gårdsnivå och ekonomiska incitament för hållbarhetsåtgärder, Lantmännens kunskap och lösningar för framtidens jordbruk samt samarbetet inom Agronod kan Framtidsgården Viken vara vägledande för omställningen inom hela branschen, menar Arla.

– Teknik, kunskap och vilja finns för att fortsätta utvecklingen av framtidens lantbruk och framtidens mjölkproduktion, men det som också krävs är att hela värdekedjan är med och delar på den investering som krävs, säger Kristina Gustafsson, chef för Lantmännens Foderaffär.

Fakta om samarbetet på Framtidsgården Viken

Sedan 1 juli är Lantmännens Framtidsgård Viken medlem i Arla. Syftet med samarbetet är att omsätta befintlig kunskap till praktiska utvecklingsprojekt för att utveckla svensk mjölkproduktion och nå hållbarhetsmålen (SBT Flag för mjölk). Demonstration av ny teknik med lantbruksföretagaren i centrum. Viken har cirka 440 mjölkkor och lika många kalvar och kvigor. Närmare 400 hektar mark för vall, spannmål och bete. Försöksavdelning för 48 kor.

Fakta om Arla FarmAhead

FarmAhead är Arlas program för den gröna omställningen på gårdarna. Bygger på klimatdata från 8 000 gårdar, inventeringar av biologisk mångfald och jordhälsoprover. Innebär en omfördelning av mjölkpriset för att ge incitament till åtgärder som minskar gårdarnas klimatpåverkan och ökar bidraget till biologisk mångfald och jordhälsa. Möjliggör för hela värdekedjan att bidra och ta ansvar för klimat- och miljöarbetet på gårdsnivå.

Källa: Arla

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 juli 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera