Positiva resultat för finsk och norsk slakt

Bönder i både Finland och Norge kan glädja sig åt förbättrade resultat i de bondeägda slakterierna. Finska Atria och Norsk Kjøttsamvirke gick med vinst trots en tuffare marknadssituation.

Norsk Kjøttsamvirke gjorde ett koncernresultat på 155 miljoner norska kronor (164 miljoner svenska kronor) för 2003. Det är en förbättring på mer än 100 miljoner kronor jämfört med förra året, och det bästa resultatet under koncernens fyraåriga historia. Omsättningen ökade med två procent till 11,4 miljarder norska kronor (12 miljarder svenska kronor).

Rörelseresultatet minskade 2 miljoner norska kronor, samtidigt minskade dock räntekostnaderna med 110 miljoner norska kronor.

Norsk Kjøttsamvirkes 29 000 ägare får dela på 80 miljoner norska kronor i efterlikvid.

Atria växer vidare

Under 2003 steg Atriakoncernens omsättning med 8 procent till 765,1 miljoner euro (7 miljarder kronor). Rörelsevinsten ökade 21 procent till 30,9 miljoner euro (286 miljoner kronor), och resultatet före skatter blev 23,6 miljoner euro (218 miljoner kronor). I fjol slog Atria samman sin svenska verksamhet, Lithells, med Samfood som de köpt av LRF-ägda Spira. Samfood, som tidigare bidragit till Spiras galopperande förluster, har blivit en vinstmaskin efter att ha kombinerats med Lithells verksamheter, fått en finsk ledning och bytt namn till Atria Lithells.

Goda utsikter för Lithells

Atria Lithells AB står nu för nästan en fjärdedel av den svenska marknadens produktion av köttprodukter.

Lithellskoncernen med verksamheten förlagd till Sverige består för närvarande av Atria Lithells AB, som producerar köttprodukter, färdigmat och konsumentpackat kött, av Atria Concept AB, som ansvarar för snabbmatsverksamheten, samt av Svensk Snabbmat AB som bedriver närgrosshandel.

De svenska verksamheterna står nu för 40 procent av hela Atriakoncernens omsättning. Och enligt Atria så har Lithellskoncernen goda utsikter att växa inom alla sina dotterbolag. Atrias nya vision är att Atria skall vara en stark aktör när det gäller köttprodukter och måltidslösningar i området runt Östersjön och satsar därför på att växa i Baltikum.

Nordisk slaktjämförelse 2003 


(miljoner SEK)

   
    Atria

Norsk
Kjøttsamvirke


Swedish Meats

Danish Crown¹
Omsättning

6 985

12 956

8 684

49 652

Resultat före
skatt

215

84

- 154

1 679

Tillgångar

4 168

5 145

4 238

21 797

Soliditet

50 %

39 %

30 %

14 %

¹Årsredovisning för 2002/2003 Nyckeltalen är omräknade enligt Riksbankens genomsnittliga valutakurser för 2003: 1 euro=9,13 kronor, 1 norsk krona=1,14 kronor och 1 dansk krona=1,23 kronor.

Artikeln publicerades torsdag den 22 april 2004

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste