Blott Sverige svenska mervärden har...

Enligt Livsmedelsekonomiska institutet har de s.k. svenska mervärdena inte bidragit till svenska exportframgångar. De högre svenska produktionskostnaderna som är förknippade med mervärdena inverkar istället negativt på den svenska konkurrenskraften.

Exporterande företag har högre produktivitet, satsar mer på FoU och har högre löner än företag som inte exporterar. Export i sig leder dock inte till högre produktivitet. Exportframgångar är vanligare för högförädlade produkter och förekommer i alla varugrupper inom livsmedelsområdet. Det är några av slutsatserna som Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) har kommit fram till i sin utredning av svensk livsmedelsexport.

"Svenska mervärden" ingen fördel vid export

SLI:s analys visar att de svenska mervärdena inte har haft någon betydelse för svenska exportframgångar.

Enligt SLI går det inte göra den svenska livmedelsindustrin konkurenskraftigare genom lagar och regleringar som t.ex. det svenska djurskyddet. Med lagstiftning som går längre och är hårdare än i andra länder finns det istället risk för att den svenska produktionen minskar.

Om det finns en internationell efterfrågan och betalningsvilja för de "mervärden" som lagstiftningen anses skapa gäller det att vara medveten om att det inte bara är det svenska jordbruket som kan tillhandahålla dessa. Om mervärdena efterfrågas så måste också den svenska jordbruksnäringen vara bäst på att producera dem för att konkurrera på exportmarknaden.

Sverige har under en lägre tid varit relativt förskonat från livsmedelsskandaler. Landet har inte haft några fall av BSE eller utbrott av mul- och klövsjuka och är i stort sett fritt från salmonella. Sverige som nation kan därmed sägas förmedla en bild av hög grad av livsmedelssäkerhet.

Om någon är beredd att betala för det mervärdet är en öppen fråga.

Ökad konkurrenskraft ger ökad export

En slutsats av analyserna är att generella åtgärder för att öka produktivitet och konkurrenskraft torde ha större förutsättningar att ge en framgångsrik export än åtgärder som inriktas på att få igång livsmedelsexport.

Läs hela SLI:s rapport

http://www.sli.lu.se/pdf/SLI_rapport_20041.pdf

Artikeln publicerades torsdag den 03 juni 2004

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste