Så hittar du rätt snöplog

En lantbrukare som jobbar med snöröjning använder med stor sannolikhet en vikplog eller en diagonalplog för att utföra sina åtaganden. Jordbruksaktuellt har pratat med en gammal räv i snösvängen, Mats Eriksson på Sättra Gård utanför Upplands Väsby, för att få några tips om vad som är viktigt att tänka på när det är dags att välja snöplog.

Försäljningen av maskinmonterade
plogar, exklusive lastbilsplogar, för-
delas till 85 procent på vikplogar och
15 procent på diagonalplogar, enligt
Mählers.
Det finns kvalitetsskillnader mellan olika snöplogsfabrikat, vilket medför att en av de första uppgifterna för en snöplogsköpare blir att ta ställning till vilken kvalitet som passar de egna behoven bäst. Till exempel har Sättra Gård hållit sig till tre plogmärken alltsedan start. Fördelningen mellan dessa tre märken har varierat över tiden beroende på vilken tillverkare som anses tillgodose verksamhetens behov bäst.

Vik- eller diagonalplog

Ytterligare frågor att ta ställning till är vilka styrkor och svagheter som är förknippade med respektive snöplogstyp
 
”Jag lurar på om
det går att sätta
en sidovinge på
traktorerna”
och därefter avgöra vilken typ av snöplog som ska införskaffas. För de allra flesta entreprenörer står valet mellan en vikplog och en diagonalplog. Enligt Mählers fördelas idag försäljningen av maskinmonterade plogar, exklusive lastbilsplogar, till 85 procent på vikplogar och 15 procent diagonalplogar.

Tre snöplogstyper

Bland Sättra Gårds totalt nio plogar finns sju vikplogar, en diagonalplog och en så kallad Flexigrader. Till
- Jag tycker det är bättre att satsa
några kronor till än att köpa billigt
och få grejor som krånglar, säger
Mats Eriksson på Sättra Gård.
diagonalplogens styrkor hör att den är billig, enkel och håller bra.
- Diagonalplogen duger bra till vanlig vägplogning, säger Mats Eriksson.
Vikplogen har fler styrkor än diagonalplogen.
- En vikplog är mer allround än en diagonalplog och blir smalare i transportläge. Vikplogen är att föredra till stora planer, till exempel sådana som finns i industriområden. Vikplogen är också bra vid vägkorsningar för hopsamling av snö, säger Mats Eriksson.

Vikplogen känsligare

När snön är hård går vikplogen också att använda som spetsplog, men då gäller det att vara oerhört försiktig. Försiktigheten påkallas av att påkörningsskyddet sätts ur funktion när vikplogen används som spetsplog. Om ekipaget då kör i något, till exempel ett brunnslock, är sannolikheten mycket stor att vikplogen blir till skrot. På Sättra är det mer än en vikplog som slutat sina dagar på just detta sätt.

Dubbla gasackumulatorer

Den som har en lantbrukstraktor och står i begrepp att köpa en vikplog får följande tips av Mats Eriksson:
- Köp en vikplog som går att montera på frontlyften; gärna i kombination med gasackumulatorer.
 
”Den som tänker köra
professionellt bör satsa
på ett känt fabrikat”
En gasackumulator är en kvävgasfylld klocka som hjälper till att dämpa plogens rörelser. Många plogar har gasackumulatorer som tillval. För Mats Eriksson är dock inte en gasackumulator nog; sedan tio år tillbaka kör han därför plogar med dubbla gasackumulatorer.
- Det kostar bara tusen spänn att skaffa en extra gasackumulator. Att skruva dit och koppla ihop det hela är lätt.

Finjustering av marktrycket

Den extra gasackumulatorn gör det möjligt att finjustera hur hårt vikplogen ligger an mot marken. Genom att inte låta plogen ligga an absolut mer än nödvändigt sparas slitstålen. Ju tyngre plogen är desto mer vikt hamnar på framaxeln och desto bättre klarar ekipaget av att hålla kursen.
- Om plogen väger ett ton kanske 500 till 600 kg hamnar på framaxeln. Mer tyngd på framaxeln gör det lättare att styra, säger Mats Eriksson.

Högre hydraulflöde

En extra gasackumulator
underlättar finjusteringen
av hur hårt vikplogen ligg-
er an mot marken. På så
vis kan slitstålen sparas.
Till vikplogens nackdelar räknas att den kräver att maskinen den monteras på har ett högre hydraulflöde. Det innebär en viss begräsning vid valet av maskin, men ökar också plogens manövreringsduglighet.
- Ett högt hydraulflöde är bra för det gör att plogen reagerar snabbare, påpekar Mats Eriksson.

Känt fabrikat att föredra

Till diagonalplogens fördelar räknas att den kräver färre hydrauluttag. Till diagonalplogens nackdelar hör att den inte är så smidig i transportläge och att den på grund av sin raka utformning blir tyngre att köra med i blöt snö än en vikplog. Den som står inför ett diagonalplogsköp upptäcker snart att det finns olika system för påkörningsskyddet.
- Den som tänker köra professionellt bör satsa på ett känt fabrikat. Jag tycker det är bättre att satsa några kronor till än att köpa billigt och få grejor som krånglar, säger Mats Eriksson.

Olika uppdrag – olika välvning

Ytterligare en sak att tänka igenom vid köp av en diagonalplog är hur välvt snöbladet ska vara.
Ska diagonalplogen användas mestadels på vägar kan snöbladet vara mycket välvt, medan det bör vara mindre välvt om det ska användas mestadels i industriområden. Ett mindre välvt snöblad gör det till exempel lättare att komma intill kanter. Hur diagonalplogen monteras påverkar möjligheterna att skyffla upp snöhögar.
- En frontlastarmonterad diagonalplog är bättre än en lyftmonterad diagonalplog när det gäller att få ihop snöhögar. Ska det göras riktigt stora snöhögar är en vikplog monterad på en lastmaskin svårslagen, säger Mats Eriksson. 

Tipsruta

  • Sysselsättning för redskapet är prio ett
  • Lantbrukstraktorer är i regel kostnadseffektiva, speciellt i trånga utrymmen
  • Breda däck på traktorn ger sämre styrförmåga på vinterväglag
  • Gasackumulatorer gör det möjligt att överföra mer tyngd på framaxeln och därmed förbättra styrförmågan
  • Däckmönstret påverkar väggreppet
  • Särskilda vinterdäck finns att köpa, men de är en relativt stor investering
  • Genom att justera hårdheten på klaffstålen påverkas deras livslängd
Artikeln publicerades lördag den 23 december 2006

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste