Välkommen till Skogsaktuellt!

Det här är första exemplaret av Skogsaktuellt - Sveriges största oberoende skogstidning. Jag hoppas vi får glädjen att förmedla åtskilliga intressanta tidningar till dig under många år framöver. Redan i år får du sex stycken spännande nummer. Utgångspunkten för Skogsaktuellt är att sprida affärsnytta till dig alldeles gratis oavsett var du bor, vilket företag du säljer ditt virke till eller ditt politiska vägval.

Skogsaktuellt är en tidning där både artiklar och annonser ger dig förutsättningarna att bli en bättre företagare. Vi vill entusiasmera dig i ditt och vårt vägval, att ägna oss åt ett lönsamt och vitalt företagande med skogen i centrum. Vi på Jordbruksaktuellt och tidningen Skogsaktuellt är killar och tjejer med fötterna djupt nerborrade i podsolen. En av våra styrkor är att många av oss brukar vår jord och skog på fritiden. På sätt och vis kan man säga att vi skriver för oss själva.
Att styrkan i det skrivna ordet ibland är skrämmande stort och får effekter vet vi allt för väl. I stället för att skrämmas så gläds vi över att få förmedla såväl det positiva som det negativa i en bransch full av möjligheter.

 


För många skogstidningar

Finns det för många skogstidningar? Jag kan ibland faktiskt tycka så, även om vi nu gör en till. Men det saknades en – tidningen Skogsaktuellt, en oberoende skogstidning. Vi har ambitionen att upplysa och belysa, allt kanske inte är så givet och enkelt som det ser ut. Vi som skall göra det är inte så många, men vi är breda. Och en bred förankring genom både teoretiska och praktiska skogliga kunskaper och erfarenheter i sektorn tror vi är bland det viktigaste för att uppnå ett bra resultat.


Alla* får Skogsaktuellt

Gratis är som bekant gott och vi är väl alla gottegrisar lite till mans och kvinns. Skogsaktuellt kommer att delas ut gratis över hela landet som en sektion i Jordbruksaktuellt och adresseras till en mängd tjänstemän och större skogsägare i städerna som normalt inte får tidningen Jordbruksaktuellt. Det handlar om cirka 88 000 markägare som kommer att få Skogsaktuellt. På vår hemsida www.skogsaktuellt.se kan du läsa mer om vad vi menar med alla*. Men faktum är att alla inte får exakt samma tidning. Vi har delat upp Sverige i sju olika versioner för att lokala företag ska kunna annonsera sina erbjudanden till dig i just din region.


Framtiden är nu

Framtiden i skogen är här och nu. Att fatta beslut idag för att säkra framtida framgångar kräver kunskap. Hur framtiden ser ut spås det ofta om. På sidan intill berättar en skogskvinna och en skogsman vad de tror att framtiden har att bjuda på. Att vara företagare med inriktning mot skogsproduktion är ett långsiktigt projekt där dagens snabba beslut bestämmer värdet i framtiden. Ska vi gödsla, röja, naturvårda, höggallra, låggallra eller inte gallra alls? Det finns många som kan och vill svara på dina frågor, men det är bara du och kommande generationer som får leva med svaren. Vi har inte heller svaren på allt, men hoppas kunna ge dig ett vidare spektrum av svar för att fatta det rätta beslutet. Just nu har du framtiden i din hand.

Du hittar oss på www.skogsaktuellt.se.


Artikeln publicerades måndag den 21 maj 2007

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste